btw - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Recent werden wijzigingen aangebracht in de wetgeving rond het factureren bij btw-plichtige ondernemingen en VZW’s.
Er wordt steeds meer overgeschakeld naar verplichte elektronische facturatie. Bij die e-facturatie moet een factuur volledig digitaal afgehandeld worden: van opmaak, verzending en betaling tot boeking. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting.
Een VZW is verplicht om elk jaar tijdig een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

VZW’s (en ondernemingen) wiens omzet kleiner is dan 25.000 euro per jaar (exclusief btw) kunnen een vrijstelling van de btw-plicht aanvragen.
De VZW blijft de btw-hoedanigheid (en btw-identificatienummer) behouden, maar moet geen driemaandelijkse btw-aangifte indienen, geen btw aanrekenen aan de klanten en geen btw storten aan de Belgische staat.
Andere kant van de medaille is dat ze bijgevolg ook geen btw in aftrek kunnen brengen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Een VZW of feitelijke vereniging kan btw-plichtig zijn als ze geregeld en zelfstandig een economische activiteit (met of zonder winstoogmerk) uitoefent waarbij goederen worden geleverd of diensten worden verricht. Is mijn vereniging btw-plichtig? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Bepaalde VZW’s die btw-plichtig zijn, moeten elk jaar een klantenlisting indienen. Dit is een lijst van Belgische btw-nummers van de klanten aan wie goederen zijn geleverd/diensten zijn verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro exclusief btw. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Sportverenigingen die sportinfrastructuur ter beschikking stellen om er bijvoorbeeld sportlessen of sportbegeleiding te geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een btw-vrijstelling. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Sportverenigingen die sportinfrastructuur ter beschikking stellen om bijvoorbeeld sportlessen of -begeleiding te geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een btw-vrijstelling. Naar aanleiding van de coronacrisis hebben heel wat VZW’s hun activiteiten online georganiseerd. Ook wanneer de sportles online plaatsvindt, kan men gebruik maken van deze btw-vrijstelling. We zoomen eerst in op de btw-vrijstelling voor sportlessen in het algemeen. Daarna bekijken we de btw en online lessen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Feitelijke verenigingen of VZW’s die btw-plichtig zijn, moeten bij de aanvang, wijziging of het einde van de btw-activiteit de nodige formulieren indienen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

De deadline voor de aanmelding van bestaande kostendelende verenigingen is verlengd van 31.01.2017 tot 31.03.2017. ...

lees verder

- Categorie: btw

Niet-btw-plichtigen of vrijgestelde btw-plichtigen richten soms een kostendelende vereniging op. Deze vereniging kan dan aan haar leden diensten verlenen die vrijgesteld zijn van btw onder bepaalde voorwaarden. De wetgever heeft deze voorwaarden aangepast sinds 1 juli 2016. Hieronder bespreken we kort de kostendelende vereniging met een voorbeeld en welke actie de btw-administratie verwacht voor 31 januari 2017. ...

lees verder