btw - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Sportverenigingen die sportinfrastructuur ter beschikking stellen om bijvoorbeeld sportlessen of -begeleiding te geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een btw-vrijstelling. Naar aanleiding van de coronacrisis hebben heel wat VZW’s hun activiteiten online georganiseerd. Ook wanneer de sportles online plaatsvindt, kan men gebruik maken van deze btw-vrijstelling. We zoomen eerst in op de btw-vrijstelling voor sportlessen in het algemeen. Daarna bekijken we de btw en online lessen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Feitelijke verenigingen of VZW’s die btw-plichtig zijn, moeten bij de aanvang, wijziging of het einde van de btw-activiteit de nodige formulieren indienen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Verenigingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting moeten hun aangifte één keer per jaar indienen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

De deadline voor de aanmelding van bestaande kostendelende verenigingen is verlengd van 31.01.2017 tot 31.03.2017. ...

lees verder

- Categorie: btw

Niet-btw-plichtigen of vrijgestelde btw-plichtigen richten soms een kostendelende vereniging op. Deze vereniging kan dan aan haar leden diensten verlenen die vrijgesteld zijn van btw onder bepaalde voorwaarden. De wetgever heeft deze voorwaarden aangepast sinds 1 juli 2016. Hieronder bespreken we kort de kostendelende vereniging met een voorbeeld en welke actie de btw-administratie verwacht voor 31 januari 2017. ...

lees verder