Interessante vorming!

Vaak worden wij gevraagd voor vorming, infosessies, workshops voor vzw's en feitelijke verenigingen.

Praktisch & interactief

Deze vorming is praktisch opgevat: interactief, met de nodige ruimte voor reacties en het stellen van vragen.

Telkens is er ook een uitgebreide powerpoint of prezi-presentatie voorzien. Deze wordt ter beschikking gesteld aan de deelnemers, samen met een aantal andere handige documenten (zoals infografieken, schema's, enz...)

Voorbeeld infografiek
Voorbeeld overzicht boekhouding (infografiek)

Daarnaast bieden wij nog een aantal alternatieve formules aan: workshop-formule  en de formule “dokter knowhow” (speedates met persoonlijke vragen over vzw's en feitelijke verenigingen)

Inhoud

De inhoud van de onderwerpen wordt in onderling overleg afgestemd.
Een overzicht van de onderwerpen die reeds werden behandeld:

 • besturen in een vzw en feitelijke vereniging: algemene infosessie over alle belangrijke aspecten van een vzw/feitelijke vereniging, inclusief een overzicht van de verschillende administratieve, juridische, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
 • vzw & btw: een overzicht van de mogelijke btw-plicht van een vzw en de gevolgen hiervan an de hand van een grote infografiek, ev. aangepast aan de doelgroep van vzw’s.
 • crowdfunding voor verenigingen: stap voor stap worden de voordelen van crowdfundig uitgelegd aan de hand van succesverhalen en "afknappers".
 • vrijwilligers werven en motiveren: het vinden en houden van vrijwilligers is niet vanzelfsprekend. In deze infosessie worden manieren aangereikt om hiervoor voldoende aandacht te hebben. Tevens komen alle wettelijke bepalingen rond vrijwilligers aan bod.
 • vzw & geld: een vzw die bepaalde activiteiten wil uitoefenen in kader van haar doel, heeft meestal nood aan de nodige financiën. Deze infosessie gaat na hoe men die kan verwerven en wat hiervan de juridische, fiscale en boekhoudkundige gevolgen zijn. Daarnaast staat men ook stil bij de verschillende manieren om binnen een vzw vergoedingen te betalen (werknemer, vrijwilliger,…). Tenslotte wordt ook een overzicht gegeven van de boekhoudkundige verplichtingen van een kleine vzw.
 • belastingen & verenigingen: ook vzw’s en feitelijke verenigingen komen in aanraking met belastingen. In deze infosessie komen de verschillende mogelijke fiscale aspecten aan bod: inkomstenbelasting, patrimoniumtaks, btw, registratierechten,…
 • boekhouding voor verenigingen: in deze infosessie worden eerst theoretisch de verschillende regels in verband met de boekhouding van een kleine vzw uiteengezet. Daarna volgt een praktische oefening, al dan niet aan de hand van het online boekhoudprogramma.
 • verschil tussen vzw en stichting: naast de vzw zijn er ook nog andere juridische vormen mogelijk. De stichting is er hier één van.
 • een vzw in orde brengen met de wettelijke bepalingen: hoe moet dat?: stap voor stap wordt aangegeven hoe men een bestaande vzw in regel kan stellen met alle mogelijke juridische, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 •  …

Begeleiders

Deze vormingsmomenten worden gegeven door Steven Matheï, Raf Giagnacovo en/of een aantal medewerkers:

 • Steven Matheï (°1977) is advocaat-vennoot bij De Gendt Advocaten te Leuven. Hij is gespecialiseerd in het verenigingsrecht, fiscaal recht en intellectueel recht. Voorts is hij verbonden aan Universiteit Hasselt en gewezen assistent aan Hogeschool-Universiteit Brussel.  Hij schreef het boek “De vzw stap voor stap: oprichting en werking” en is coördinator van het project www.vereniginginfo.be.  Daarnaast verzorgt hij regelmatig studieavonden omtrent allerhande verenigingstopics (vzw, stichting en feitelijke vereniging) en is hij zelf actief in verschillende verenigingen.
 • Raf Giagnacovo (°1988) is advocaat bij De Gendt advocaten en specialist vzw's & feitelijke verenigingen. Hij verzorgt zeer reglematig infosessie over thema's rond verenigingen.
 • ...