Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bestaande VZW’s die op 1 januari 2024 de statuten niet hebben aangepast, kunnen hiervan gevolgen ondervinden. Lees er hier meer over. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting.
Een VZW is verplicht om elk jaar tijdig een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Door middel van een flexi-job binnen de VZW kunnen gepensioneerden en bepaalde andere werknemers onbelast en vrij van sociale bijdragen een centje bijverdienen. De VZW betaalt een verlaagd tarief van 25% werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer de VZW een onroerend goed in haar eigendom wil verhuren zal het huurcontract oftewel de huurovereenkomst verplicht geregistreerd moeten worden.

Indien het gaat om een onroerend goed dat niet uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van personen, maar ook voor beroepsdoeleinden (handelszaak, terrein, parkeergarage,…), zal de VZW, eigenaar en verhuurder van het goed, het huurcontract moeten laten registreren. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij je valse berichten ontvangt en men probeert om inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens te ontfutselen.

De afgelopen jaren nam het aantal phishing-aanvallen sterk toe. Bovendien wordt ook vandaag artificiële intelligentie (AI) gebruikt om mensen op te lichten. Criminelen maken gebruik van bijvoorbeeld ChatGTP om frauduleuze mails op te stellen die bijna onmogelijk van echte e-mails te onderscheiden zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De federale overheid lanceerde onlangs een nieuwe éénjarige Staatsbon. Deze wordt op 4 september 2023 uitgegeven.
Meer info over deze staatsbon en de bijhorende voorwaarden vind je terug op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld.
Ook VZW's kunnen intekenen op deze staatsbon.
We horen dat verschillende VZW's problemen ondervinden bij digitaal intekenen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen er geen nieuwe beroepsverenigingen meer worden opgericht. Sinds 1 mei 2019 moet men een VZW in plaats van een beroepsvereniging oprichten.
Beroepsverenigingen die voor 1 mei 2019 werden opgericht, hebben tot 1 januari 2024 tijd om zich om te vormen tot een VZW. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) voert één verplichte functie voor VZW’s: nl. de voorzitter. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is het daarnaast niet verplicht om de functies van bv. ondervoorzitter, secretaris, penningmeester,… te verdelen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Sinds 1 augustus worden gegevens over personen aan wie een bestuursverbod is opgelegd ook bijgehouden in een 'centraal register van bestuursverboden'. VZW’s kunnen dit niet alleen raadplegen, maar zijn ook verplicht om bij een benoeming een verklaring op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank. In deze verklaring wordt bevestigd dat er geen bestuursverbod is opgelegd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Jaarrekeningen in VZW's moeten opgemaakt, goedgekeurd en neergelegd (bekend gemaakt) worden. Dat gebeurt op dit moment nog op papier bij de griffie van de ondernemningsrechtbank. Vergeet dit niet! ...

lees verder