Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regeling voor verenigingswerk (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’).
VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen kunnen ‘verenigingswerkers’ in dienst nemen voor bepaalde activiteiten in de sportsector, de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenwerk. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, bedraagt vandaag 0,4246 euro per kilometer (bedrag wordt elk kwartaal aangepast).
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting.
Een VZW is verplicht om elk jaar tijdig een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Wanneer verenigingen zelf een occasioneel evenement, fuif of festival organiseren, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden vrijwilligers inzetten voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten. Wanneer ze aan alle voorwaarden voldoen, vallen ze onder het zogenaamde ‘vrijwilligersregime’ en worden ze niet onderworpen aan de verplichtingen die wel opgelegd worden voor bewakingsondernemingen.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Een feitelijke vereniging is de meest eenvoudige vorm van een vereniging. Ze is makkelijk op te richten en in principe zijn er geen wettelijk opgelegde administratieve verplichtingen .
Toch raden wij aan om een aantal zaken zeker in orde te brengen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Hierdoor zijn er nieuwe regels voor VZW’s. Sinds 1 januari 2020 moeten alle VZW’s de dwingende nieuwe regels toepassen.
Daarnaast moeten bestaande VZW’s hun statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving vóór 1 januari 2024.

Maar ook 1 januari 2029 is een belangrijke datum voor VZW’s.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW die een btw-nummer heeft, moet facturen opmaken wanneer men goederen of diensten levert aan een zakelijke klant die eveneens een btw-nummer heeft. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een bestuurder van een VZW kan vrijwillig ontslag nemen door dit te laten weten aan het bestuursorgaan. Men kan een bestuurder niet verplichten om bestuurder te blijven.
Toch moet dit recht enigszins genuanceerd worden... ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Zowel in een VZW als feitelijke vereniging moet men zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
Om ervoor te zorgen dat je VZW of vereniging helemaal GDPR-proof is, lijsten we de richtlijnen voor je op. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, wordt voortaan elk kwartaal aangepast. ...

lees verder