Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Wanneer je kan rekenen op een vrijstelling of vermindering in de personenbelasting, is er sprake van een grensbedrag waaronder je moet blijven. Elk jaar kunnen deze bedragen geïndexeerd worden. Voor de inkomsten van 2024 (aanslagjaar 2025) gelden ook weer nieuwe grensbedragen. We lijsten op wat relevant kan zijn wanneer je actief bent in een vereniging.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De bedragen die VZW's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een VZW of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) worden elk jaar geïndexeerd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. De aangifte en betaling dient nog steeds voor 31 maart 2024 in orde te zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Recent werden wijzigingen aangebracht in de wetgeving rond het factureren bij btw-plichtige ondernemingen en VZW’s.
Er wordt steeds meer overgeschakeld naar verplichte elektronische facturatie. Bij die e-facturatie moet een factuur volledig digitaal afgehandeld worden: van opmaak, verzending en betaling tot boeking. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Eind 2023 werd er een nieuwe wet goedgekeurd waardoor de FOD Financiën onder andere VZW’s ambtshalve kan schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier wil men slapende VZW’s identificeren en de VZW’s die hun verplichtingen niet op tijd nakomen aanzetten om dat toch nog te doen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De benoeming van de nieuwe bestuurder moet door de algemene vergadering van de VZW bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Dat gebeurt via aanvraagformulier I en II. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. Deze patrimoniumtaks werd eind 2023 hervormd. De nieuwe regeling is van kracht sinds 1 januari 2024. We loodsen je door deze nieuwe patrimoniumtaks. We verwijzen hierbij naar VZW’s, maar weet dat dit ook van toepassing is op IVZW’s in stichtingen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. Deze patrimoniumtaks werd eind 2023 hervormd. De nieuwe regeling is van kracht sinds 1 januari 2024. We loodsen je door deze nieuwe patrimoniumtaks. We verwijzen hierbij naar VZW’s, maar weet dat dit ook van toepassing is op IVZW’s in stichtingen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het opmaken van een intern reglement door de VZW is niet verplicht. Maar wanneer er een intern reglement wordt opgemaakt, hangen daar wel een aantal voorwaarden aan vast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van belastingen indien deze niet meer bedraagt dan de vastgestelde maxima die jaarlijks geïndexeerd worden.
In 2024 zijn de vastgelegde maximumbedragen voor de forfaitaire vrijwilligersvergoeding: ...

lees verder