Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Is jouw vereniging patrimoniumtaks verschuldigd?
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe "Wetboek Vennootschappen en verenigingen" goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hierdoor verdwijnt de vzw-wet, die al dateerde van 1921.

Wat verandert er nu juist? En wat is de timing? Wij vatten het voor u samen! ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Vanaf vandaag, 1 maart 2019, gelden nieuwe tarieven van publicatiekosten. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vrijwilligers

Maximum jaarlijkse onkostenvergoeding vrijwilligers verhoogd ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Verenigingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting moeten hun aangifte één keer per jaar indienen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vrijwilligers

De federale regering heeft op 20 juli 2018 beslist om de vrijwilligerswet aan te passen en het plafond van de kostenvergoedingen voor bepaalde prestaties te verhogen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Vanaf 15 juli is het (lang verwachte) onbelast bijverdienen een feit. Voor sommige taken in een vereniging ("verenigingswerk" genoemd) kunnen bepaalde personen tot maximum 500 euro per maand en 6000 euro per jaar vergoed worden. Aan dit nieuwe systeem zijn wel een heel aantal voorwaarden verbonden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat mag worden terugbetaald werd geïndexeerd.
Het nieuwe bedrag is € 0,3573 / km van 01.07.2018 tot en met 30.06.2019. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Indien het boekjaar van uw vzw eindigt op 31 december dient u voor 30 juni de jaarrekening neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Jaarlijks worden de bedragen die moeten worden betaal aan het Belgisch Staatsblad voor een publicatie van bv. de oprichting van een nieuwe vzw, een statutenwijziging of het ontslag/benoeming van bestuurders aangepast. vanaf 1 maart 2017 gelden nieuwe bedragen ...

lees verder