Online sportlessen van VZW’s - Ook vrijgesteld van btw?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie btw

Btw-vrijstelling voor sportlessen en -begeleiding

Sportverenigingen die sportinfrastructuur ter beschikking stellen om er bijvoorbeeld sportlessen of sportbegeleiding te geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een btw-vrijstelling:

  • De diensten die worden vrijgesteld moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf (bijvoorbeeld sportlessen of begeleiding bij het sporten wel en het samen kijken naar een wielerwedstrijd niet) en georganiseerd worden voor personen die actief aan sport komen doen (en bijvoorbeeld niet voor de toeschouwers).
  • De organisatie mag geen winstoogmerk hebben. 
  • De inkomsten van de activiteiten mogen alleen gebruikt worden om de kosten ervan te dekken.

Voorbeelden:

  • Een dansschool (VZW) organiseert danslessen, vraagt hiervoor een vergoeding en gebruikt die vergoeding om de leraar en de kosten aan de danszaal te betalen.
  • Een tennisclub (VZW) geeft tennisles aan kinderen en gebruikt de vergoeding die betaald wordt om de nodige tennisvelden aan te leggen.

Opgelet: 

  • Er moet sprake zijn van een lichamelijke component. Voor schaken, kaarten, gamen en andere gelijkaardige activiteiten kan er geen gebruik gemaakt worden van deze vrijstelling. 
  • Dit is niet de enige mogelijke vrijstelling voor sportclubs. Zo kunnen VZW’s onder andere kiezen voor een btw-vrijstelling wanneer de jaarlijkse omzet kleiner is dan 25.000 euro (excl. btw).

Ook wanneer ze online plaatsvinden

Naar aanleiding van de coronacrisis hebben heel wat VZW’ hun activiteiten noodgedwongen online georganiseerd. De meeste verenigngen zijn intussen opnieuw overgeschakeld naar fysieke activiteiten, sommigen kozen ervoor het bij online activiteiten te houden.  
Ook  wanneer ze online plaatsvinden (en wanneer aan alle bovenvermelde voorwaarden voldaan is) kan er gebruik gemaakt worden van de btw-vrijstelling. Dit werd recent bevestigd door de Minister van Financiën.

Voorbeeld:

Een dansschool die de danslessen niet organiseert in de danszaal, maar de leden toegang geeft tot online lessen.


 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.