Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Wil je als vereniging graag een tombola, loterij of kansspel organiseren om de clubkas te spijzen? Dan moet je rekening houden met een aantal voorwaarden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In het (dagelijks) bestuur van een VZW kan ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een onderneming of andere VZW) zetelen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder en/of dagelijks bestuurder opneemt binnen een VZW, dan moet deze rechtspersoon één natuurlijk persoon benoemen als vaste vertegenwoordiger.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Eind oktober besliste de federale regering om een algemeen betaaluitstel te voorzien voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting.

De betaaltermijn wordt verlengd van 2 naar 4 maanden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een feitelijke vereniging kan niet als werkgever optreden. Een VZW kan dat wel en kan bijgevolg ook onder bepaalde omstandigheden flexi-jobs aanbieden. Vandaag kan men in een beperkte aantal sectoren werken met flexi-jobs. Op dinsdag 11 oktober bereikte de federale regering een akkoord over de begroting. Daarbij werd beslist het systeem van flexi-jobs vanaf 1 januari 2023 uit te breiden naar een aantal bijkomende sectoren. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (2019) voerde een nieuwe verplichting in: het opmaken van een jaarverslag. Niet alle VZW’s worden hiertoe verplicht. Het zijn enkel de ‘grote VZW’s’ die verplicht worden een jaarverslag op te maken.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In elke VZW moet een boekhouding gevoerd worden. Het bestuursorgaan is hiervoor verantwoordelijk. Afhankelijk van de categorie van de VZW moet er een kasboekhouding of een dubbele boekhouding gevoerd worden. Zeer kleine VZW’s mogen een kasboekhouding voeren, maar kunnen ook vrijwillig kiezen voor een dubbele boekhouding. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verenigingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector.
Verschillende verenigingen die werken met ‘verenigingswerkers’ ontvingen recent een ‘boete’ omdat de arbeidsongevallenverzekering voor deze verenigingswerker nog niet in orde was. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s die werken met overheidsgeld kunnen net zoals lokale overheidsdiensten via een depositorekening geld op een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën plaatsen. Tot voor kort betaalde men 0% rente op de gestorte gelden. Vandaag (oktober 2022) bedraagt de rentevoet 1,2%. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het bestuursorgaan van een VZW moet alle leden, alle bestuurders en (in voorkomend geval) de commissarissen bijeenroepen voor de algemene vergadering van de VZW.
Welke termijnen moeten daarbij gerespecteerd worden? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Feitelijke verenigingen kunnen sinds enige tijd geen gratis zichtrekening meer afsluiten bij een Belgische bank. Voorheen waren er een aantal banken die verenigingen een kosteloze zichtrekening aanboden, maar dat is vandaag niet meer het geval. ...

lees verder