Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register. Sinds 8 februari 2023 zijn er nieuwigheden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Bepaalde VZW’s die btw-plichtig zijn, moeten elk jaar een klantenlisting indienen. Dit is een lijst van Belgische btw-nummers van de klanten aan wie goederen zijn geleverd/diensten zijn verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro exclusief btw. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Verenigingen die kinderopvang organiseren kunnen onder bepaalde voorwaarden een fiscaal attest uitreiken zodat ouders kunnen rekenen op belastingvermindering. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Sportverenigingen die sportinfrastructuur ter beschikking stellen om er bijvoorbeeld sportlessen of sportbegeleiding te geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een btw-vrijstelling. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s en (private) stichtingen. Het is een taks van 0,17%, berekend op de bezettingen van een VZW, wanneer het vermogen meer dan 25.000 euro bedraagt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De bedragen die VZW's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een VZW of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) worden op 1 maart 2023 geïndexeerd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden belastingvermindering krijgen voor bepaalde kosten die ze maken voor de opvang van kinderen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Het verenigingswerk (Officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) is een systeem waarbij socioculturele – en sportverenigingen en openbare besturen op een makkelijke manier mensen vergoeden die bepaalde diensten leveren aan de vereniging of het lokale bestuur.
Dit systeem houdt eigenlijk het midden tussen enerzijds vrijwilligerswerk (waarbij een vereniging of lokaal bestuur een kostenvergoeding kan betalen aan de vrijwilliger) en anderzijds échte (reguliere) tewerkstelling. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt.
Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, wordt voortaan elk kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Er zijn drie soorten vrijwilligersvergoedingen:
- De forfaitaire vrijwilligersvergoeding;
- De reële vrijwilligersvergoeding;
- De combinatieregeling.

We leggen verder uit. ...

lees verder