Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De notulen van het bestuursorgaan van een VZW moeten ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

Door de coronacrisis wordt er steeds vaker elektronisch vergaderd door het bestuursorgaan. Er kan dan gebruikt gemaakt worden van een elektronische handtekening om de notulen van het bestuursorgaan te tekenen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vrijwilligers

In het kader van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag besliste de Vlaamse regering eind 2021 dat ook bepaalde vrijwilligers die structureel in aanraking komen met minderjarigen een uittreksel van het strafregister zullen moeten voorleggen.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De bedragen voor de forfaitaire kostenvergoedingen werden geïndexeerd. Ook die van de KVR. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een nieuwe grond om een VZW te beëindigen: de administratieve schrapping. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Als VZW moet je een aantal administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen nakomen. We gaan in op de vijf meest gemaakte fouten en geven je de nodige uitleg en informatie om deze fouten te voorkomen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vrijwilligers

Verenigingswerk - Wat vanaf 1 januari 2022? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is een forfaitair bedrag dat verenigingen kunnen uitkeren aan vrijwilligers om de gemaakte kosten te vergoeden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s die de afgelopen weken een boete van 500 euro ontvingen omdat ze de uiteindelijke begunstigden niet registreerden in het UBO-register, krijgen de tijd tot 31 december 2021 om dit alsnog in orde te brengen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Op 31 december van dit jaar komt er een einde aan de tijdelijke regeling voor verenigingswerk. Omdat deze tijdelijke regeling afloopt, wordt er gewerkt aan een nieuw, definitief systeem. Dit werd nog niet officieel goedgekeurd, maar de eerste krijtlijnen zijn wel al duidelijk nadat de ministerraad hierover een akkoord bereikte. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De afgelopen twee weken werden heel wat VZW’s verrast door een boete van 500 euro omdat de uiteindelijke begunstigden niet werden geregistreerd in het UBO-register. ...

lees verder