Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Vzw’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de vzw in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een VZW kan ervoor kiezen om een bestuurder van de VZW al dan niet te vergoeden. We leggen uit wie dat kan beslissen en waar rekening mee gehouden moet worden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elk werkend of effectief lid van een VZW heeft een uitgebreid inzagerecht wanneer de VZW geen commissaris benoemd heeft. Wanneer de VZW wel een commissaris/bedrijfsrevisor heeft aangesteld, hebben de leden in principe geen inzagerecht in de boekhoudkundige stukken van de verenging. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering van een VZW kan schriftelijk vergaderen, zonder dat dit in de statuten moet opgenomen zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Wanneer je kan rekenen op een vrijstelling of vermindering in de personenbelasting, is er sprake van een grensbedrag waaronder je moet blijven. Elk jaar kunnen deze bedragen geïndexeerd worden. Voor de inkomsten van 2024 (aanslagjaar 2025) gelden ook weer nieuwe grensbedragen. We lijsten op wat relevant kan zijn wanneer je actief bent in een vereniging.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De bedragen die VZW's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een VZW of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) worden elk jaar geïndexeerd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. De aangifte en betaling dient nog steeds voor 31 maart 2024 in orde te zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Recent werden wijzigingen aangebracht in de wetgeving rond het factureren bij btw-plichtige ondernemingen en VZW’s.
Er wordt steeds meer overgeschakeld naar verplichte elektronische facturatie. Bij die e-facturatie moet een factuur volledig digitaal afgehandeld worden: van opmaak, verzending en betaling tot boeking. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Eind 2023 werd er een nieuwe wet goedgekeurd waardoor de FOD Financiën onder andere VZW’s ambtshalve kan schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier wil men slapende VZW’s identificeren en de VZW’s die hun verplichtingen niet op tijd nakomen aanzetten om dat toch nog te doen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De benoeming van de nieuwe bestuurder moet door de algemene vergadering van de VZW bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Dat gebeurt via aanvraagformulier I en II. ...

lees verder