Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een regeling waardoor kunstenaars onder bepaalde voorwaarden via de kunstenaarskaart kleinschalige artistieke prestaties kunnen uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven, waarbij op de ontvangen vergoedingen geen enkele bijdrage is verschuldigd en waarbij de opdrachtgever geen enkele Dimona-aangifte moet doen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een vestigingseenheid is "de plaats die je geografisch kan identificeren door een adres waar minstens één activiteit van de VZW wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend”. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In het kader van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag besliste de Vlaamse regering eind 2021 dat ook bepaalde vrijwilligers die structureel in aanraking komen met minderjarigen een uittreksel van het strafregister zullen moeten voorleggen. Op 10 mei 2022 werd dit goedgekeurd door het Vlaams parlement. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verengingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector.
Dit ‘verenigingswerk’ kan men niet altijd zomaar combineren met vrijwilligerswerk in dezelfde organisatie. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De meeste VZW's zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.
Wanneer een VZW onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting moet er jaarlijks een online aangifte gedaan worden via BIZTAX, ook al zijn er geen inkomsten aan te geven. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemingen verplicht om minstens 1 elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen voor consumenten. De onderneming kan zelf kiezen welk soort elektronisch betaalmiddel ze aanbieden (bijvoorbeeld Bankcontact, Payconiq,…). Betalen met cash blijft mogelijk, maar consumenten moeten ook de mogelijkheid krijgen om elektronisch te betalen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer men kwijting verleent aan de bestuurders van de VZW keurt men het door het bestuursorgaan gevoerde beleid goed. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Naast het voeren van een boekhouding en het opmaken van een begroting is het bestuursorgaan van een VZW ook verplicht elk jaar een jaarrekening op te maken. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s die pas zijn opgericht, ontvangen vaak een schrijven en bijhorende factuur van de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige ondernemers. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Van de samenkomst van het bestuursorgaan van een VZW worden er notulen opgesteld. Deze notulen leggen schriftelijk vast wat er tijdens de vergadering van het bestuursorgaan werd besloten. ...

lees verder