Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vrijwilligersvergoedingen in feitelijke verenigingen en VZW’s
Feitelijke verenigingen en VZW’s kunnen ervoor kiezen vrijwilligersvergoedingen uit te keren als terugbetaling van de kosten die de vrijwilliger maakt voor zijn activiteiten binnen de vereniging. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Als VZW of feitelijke vereniging is het belangrijk de nodige aandacht te besteden aan het afsluiten van verzekeringen. Een aantal verzekeringen moet je verplicht afsluiten, andere verzekeringen zijn optioneel. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Is je VZW onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en werd het boekjaar afgesloten tussen 31 december 2020 en 28 februari 2021? Denk er dan aan om de aangifte van de rechtspersonenbelasting via Biztax in te dienen! Dit kan nog tot en met 28 oktober 2021. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Verenigingen die handelen in aandelen, obligaties,.. moeten sinds 3 januari 2018 beschikken over een LEI-code. We leggen uit wat het precies is en hoe je de code kan aanvragen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer het bestuursorgaan van een VZW een intern reglement opmaakt of wijzigt, moet dit meegedeeld worden aan de leden. Het gaat dan specifiek over de werkende leden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De tijdelijke regeling van verenigingswerk voor de sportsector wordt uitgebreid naar bepaalde activiteiten in de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenwerk. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Wie, hoe, waar en wanneer?
VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen die gebruik willen maken van verenigingswerkers dienen dit vooraf aan te geven. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Nieuwe maximale kilometervergoeding vrijwilligers ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Moeten successierechten betaald worden? ...

lees verder