Aangifte rechtspersonenbelasting - Wat is de deadline?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie btw

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting
Een VZW is verplicht om elk jaar tijdig een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax.

Deadline

VZW’s die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting moeten in principe ten laatste 7 maanden na  het afsluiten van het boekjaar de aangifte indienen. 

Voorbeeld:  Een VZW heeft haar boekjaar afgesloten op 31 oktober 2022. De aangifte van de rechtspersonenbelasting moest bijgevolg ten laatste op 31 mei 2023 (= ‘de laatste dag van de zevende maand volgend op het afsluiten van het boekjaar’) ingediend worden.
Die termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum.

Voorbeeld:  Een VZW heeft haar boekjaar afgesloten op 25 oktober 2022. De aangifte van de rechtspersonenbelasting moest bijgevolg ten laatste op 31 mei 2023 ingediend worden.
ls de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.

Uitzondering

De meeste VZW’s sluiten hun boekjaar af tussen 31 december en 28 februari.
Voor deze VZW’s (die hun boekjaar tussen 31 december 2022 en 28 februari 2023 afsloten) wordt een uitzondering voorzien. Ze krijgen uitstel tot en met 9 oktober 2023 om de aangifte van de rechtspersonenbelasting in te dienen.
 
Meer info over de aangifte van de rechtspersonenbelasting vind je in ons handig stappenplan.
Is de VZW nu onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting? Ontdek het in dit stappenplan.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.