Sportlessen en sportbegeleiding - Welk btw-tarief?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie btw

Sportlessen en -begeleiding met btw-vrijstelling (0%)

Sportverenigingen die sportinfrastructuur ter beschikking stellen om er bijvoorbeeld sportlessen of sportbegeleiding te geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een btw-vrijstelling:

  • De diensten die worden vrijgesteld moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf (bijvoorbeeld sportlessen of begeleiding bij het sporten (het samen kijken naar een wielerwedstrijd niet) en georganiseerd worden voor personen die actief aan sport komen doen (en bijvoorbeeld niet voor de toeschouwers).
  • De organisatie mag geen winstoogmerk hebben. 
  • De inkomsten van de activiteiten mogen alleen gebruikt worden om de kosten ervan te dekken.

Voorbeelden:

Een dansschool (VZW) organiseert danslessen, vraagt hiervoor een vergoeding en gebruikt die vergoeding om de leraar en de kosten aan de danszaal te betalen.

Een tennisclub (VZW) geeft tennisles aan kinderen en gebruikt de vergoeding die betaald wordt om de nodige tennisvelden aan te leggen.

Opgelet: 

  • Er moet sprake zijn van een lichamelijke component. Voor schaken, kaarten, gamen en andere gelijkaardige activiteiten kan er geen gebruik gemaakt worden van deze vrijstelling. 
  • Dit is niet de enige mogelijke vrijstelling voor sportclubs. Zo kunnen VZW’s onder andere kiezen voor een btw-vrijstelling wanneer de jaarlijkse omzet kleiner is dan 25.000 euro (excl. btw).

Ook wanneer ze online plaatsvinden

Naar aanleiding van de coronacrisis hebben heel wat VZW’ hun activiteiten noodgedwongen online georganiseerd. Sommigen kozen ervoor om ook na de coronamaatregelen het bij online activiteiten te houden.  
Ook  wanneer ze online plaatsvinden (en wanneer aan alle bovenvermelde voorwaarden voldaan is) kan er gebruik gemaakt worden van de btw-vrijstelling. 

Voorbeeld:
Een dansschool die de danslessen niet organiseert in de danszaal, maar de leden toegang geeft tot online lessen.

Sportlessen en -begeleiding met verlaagd btw-tarief (6%)


Wanneer niet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, zullen de VZW’s niet kunnen rekenen op een btw-vrijstelling.
In een aantal specifieke gevallen worden ze onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. 

  • Wanneer er sprake is van een abonnement of toegangsgeld dat enkel toegang geeft tot een fitnesscentrum of andere sportinrichting om gebruik te maken van de aanwezige toestellen - zonder enige begeleiding.  De uitbater kan wel inlichtingen geven over het veilig gebruik van de toestellen, maar er mag geen sprake zijn van begeleiding tijdens het sporten.
  • Wanneer de uitbater niet alleen toegang geeft tot een fitnesscentrum of andere sportinrichting om gebruik te maken van de aanwezige toestellen, maar  er bovenop ook persoonlijke sportbegeleiding en/of groepslessen aanbiedt aan de klant. De persoonlijke begeleiding en/of groepslessen moeten dan wel bijkomstig zijn aan het zelfstandig gebruik van de toestellen. 

Voorbeeld: 
Een klimclub stelt een klimzaal ter beschikking en vraagt hiervoor een vergoeding. Men gebruikt die vergoeding om op het einde van het jaar een groot feest te geven (en dus niet om de kosten van de activiteit te dekken). Wanneer een muurklimmer naast zijn abonnement waarmee hij twee keer per week zelfstandig gaat oefenen in de klimzaal, ook een aantal klimlessen volgt, dan is de vergoeding voor die lessen aan 6% btw onderworpen.

 

Sportlessen en -begeleiding met normaal btw-tarief (21%)


Als er niet aan de voorwaarden voor een btw-vrijstelling (0%) is voldaan en de sportlessen niet verbonden zijn aan het verlenen van een recht op toegang tot een sportinrichting, geldt het verlaagd btw-tarief van 6% niet en is automatisch het btw-tarief van 21% van toepassing. 

Voorbeeld: 
Een klimclub stelt een klimzaal ter beschikking en vraagt hiervoor een vergoeding. Men gebruikt die vergoeding om op het einde van het jaar een groot feest te geven (en dus niet om de kosten van de activiteit te dekken). Wanneer een muurklimmer nooit zelfstandig gaat oefenen in de klimzaal, en enkel klimlessen volgt, dan is de vergoeding voor die lessen aan 21% btw onderworpen.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.