De feitelijke vereniging

De feitelijke vereniging algemeen

Verplichtingen van een feitelijke vereniging

Kiezen we voor een VZW of voor een feitelijke vereniging?

De oprichting van een feitelijke vereniging


Vrijwilligers

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk

De informatieplicht t.o.v. vrijwilligers

De vrijwilligersvergoeding

Aansprakelijkheid en (verplichte) verzekering