5. De werking van een VZW

Toegetreden leden


De vzw

A. Wat is een vzw?

B. Welke activiteiten kunnen binnen een vzw?

C. Wat zijn de voor- en nadelen van een vzw?

D. De oprichting van een vzw

E. De structuur van een vzw

F. Welke onderdelen/organen zijn er in een vzw?

G. De statuten van een vzw

H. De administratieve verplichtingen van een vzw

I. De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw

J. De fiscale verplichtingen van een vzw

K. De aansprakelijkheid bij een vzw

L. Goed bestuur in een vzw

M. Het einde van een vzw


Vrijwilligers

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk

De informatieplicht t.o.v. vrijwilligers

De vrijwilligersvergoeding

Aansprakelijkheid en (verplichte) verzekering