Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register. Wanneer men overgaat tot een ontbinding en vereffening van de VZW, wordt dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moeten er geen aanpassingen meer gebeuren in het UBO-register wanneer dit UBO-register in orde is op het moment dat men overgaat tot vereffening. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vrijwilligers die actief zijn in de zorgsector (en dus ook in de vaccinatiecentra) kunnen in 2022 rekenen op een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 3.684 (2479 niet-geïndexeerd) euro per jaar. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Binnenkort wordt een basisbankdienst voor ondernemingen ingevoerd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een VZW kan giften aanvaarden. Voor bepaalde giften aan een VZW moet een machtiging worden gegeven door de minister van Justitie of diens vertegenwoordiger. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verengingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector.
Dit ‘verenigingswerk’ kan men niet altijd zomaar combineren met vrijwilligerswerk in dezelfde organisatie. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Dienstnota i.k.v. staatsbladfraude :

VZW’s die vandaag via de ondernemingsrechtbank van Gent beslissingen willen laten publiceren in het Belgisch Staatblad botsen op een dienstnota die een reeks bijkomende administratieve verplichtingen oplegt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het Belgisch Staatsblad bevat vandaag woonadressen van (dagelijks) bestuurders van VZW’s. De (dagelijks) bestuurders zijn echter niet verplicht om hun private woonadres op te geven. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en VZW’s en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt. ...

lees verder