Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Driemaandelijks worden de maximumbedragen van kilometervergoeding voor vrijwilligers en personeelsleden in VZW's en feitelijke verenigingen aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vandaag is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een regeling waardoor kunstenaars onder bepaalde voorwaarden via de kunstenaarskaart kleinschalige artistieke prestaties kunnen uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven.
Vanaf 1 januari wordt dit hervormd naar een ‘amateurkunstenvergoeding’. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

VZW’s (en ondernemingen) wiens omzet kleiner is dan 25.000 euro per jaar (exclusief btw) kunnen een vrijstelling van de btw-plicht aanvragen.
De VZW blijft de btw-hoedanigheid (en btw-identificatienummer) behouden, maar moet geen driemaandelijkse btw-aangifte indienen, geen btw aanrekenen aan de klanten en geen btw storten aan de Belgische staat.
Andere kant van de medaille is dat ze bijgevolg ook geen btw in aftrek kunnen brengen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn wettelijk verplicht om benoemingen en ontslagen van (dagelijks) bestuurders van de VZW bekend te maken via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Bij een benoeming van een bestuurder moet ook het adres van de bestuurder opgegeven worden. En wat als het adres van de bestuurder wijzigt? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Elke twee jaar peilt de Koning Boudewijnstichting via de Barometer van de verenigingen naar de financiële gezondheid van het verenigingsleven in België. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Europa stelde de afgelopen jaren nieuwe wetgeving op voor het beschermen van klokkenluiders. Eind 2022 werd dit ook omgezet in Belgische wetgeving. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Een VZW of feitelijke vereniging kan btw-plichtig zijn als ze geregeld en zelfstandig een economische activiteit (met of zonder winstoogmerk) uitoefent waarbij goederen worden geleverd of diensten worden verricht. Is mijn vereniging btw-plichtig? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regeling voor verenigingswerk (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’).
VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen kunnen ‘verenigingswerkers’ in dienst nemen voor bepaalde activiteiten in de sportsector, de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenwerk. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, bedraagt vandaag 0,4246 euro per kilometer (bedrag wordt elk kwartaal aangepast).
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting.
Een VZW is verplicht om elk jaar tijdig een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax. ...

lees verder