Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De vaste vertegenwoordiging van de rechtspersoon is nieuw sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (1 mei 2019). ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Wil je als vereniging foto’s trekken op de jaarlijkse eetdag of een filmpje van een gewonnen voetbalmatch op Facebook zetten? Vergeet dan op voorhand niet te checken of je hiervoor de nodige toestemming hebt om te voldoen aan de privacyverplichtingen (GDPR). ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Sportverenigingen die sportinfrastructuur ter beschikking stellen om bijvoorbeeld sportlessen of -begeleiding te geven, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een btw-vrijstelling. Naar aanleiding van de coronacrisis hebben heel wat VZW’s hun activiteiten online georganiseerd. Ook wanneer de sportles online plaatsvindt, kan men gebruik maken van deze btw-vrijstelling. We zoomen eerst in op de btw-vrijstelling voor sportlessen in het algemeen. Daarna bekijken we de btw en online lessen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

Feitelijke verenigingen of VZW’s die btw-plichtig zijn, moeten bij de aanvang, wijziging of het einde van de btw-activiteit de nodige formulieren indienen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In februari 2021 werd een nieuwe regeling ingevoerd in i.v.m. de aangifte van buitenlandse onroerende goederen (bijvoorbeeld gronden, gebouwen, materialen,…) .

Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) zal ook voor buitenlandse onroerende goederen gewerkt zal worden met een kaderstraal inkomen (KI). ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vrijwilligersvergoedingen in feitelijke verenigingen en VZW’s
Feitelijke verenigingen en VZW’s kunnen ervoor kiezen vrijwilligersvergoedingen uit te keren als terugbetaling van de kosten die de vrijwilliger maakt voor zijn activiteiten binnen de vereniging. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Als VZW of feitelijke vereniging is het belangrijk de nodige aandacht te besteden aan het afsluiten van verzekeringen. Een aantal verzekeringen moet je verplicht afsluiten, andere verzekeringen zijn optioneel. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Is je VZW onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en werd het boekjaar afgesloten tussen 31 december 2020 en 28 februari 2021? Denk er dan aan om de aangifte van de rechtspersonenbelasting via Biztax in te dienen! Dit kan nog tot en met 28 oktober 2021. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Verenigingen die handelen in aandelen, obligaties,.. moeten sinds 3 januari 2018 beschikken over een LEI-code. We leggen uit wat het precies is en hoe je de code kan aanvragen. ...

lees verder