Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

27 september is voor veel vzw's de deadline voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting. Hoe zat dat alweer in elkaar? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe forfaitaire kilometervergoeding van 0,3460 euro per kilometer bekendgemaakt. Dit bedrag blijft van toepassing van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. De kilometervergoeding is lichtjes gestegen tegenover vorig jaar door de indexatie. ...

lees verder

- Categorie: algemeen

Bij sponsoring is het de bedoeling dat jouw vereniging één of meerdere bedrijven (sponsors) aantrekt voor het financieren van de werking van je vereniging. In tegenstelling tot een schenking, is er bij sponsoring een tegenprestatie vereist. De vereniging kan dan publiciteit of andere goederen/diensten in ruil geven aan de sponsors. Hieronder bespreken we kort de voor- en nadelen van sponsoring, bekijken we de sponsoring op fiscaal vlak en geven we tot slot een model van sponsorovereenkomst mee. ...

lees verder

- Categorie: vrijwilligers

Hoe kunnen we sportbegeleiders het best verlonen? Vele lokale sportclubs stellen zich deze vraag al jaren. De Vlaamse overheid heeft hier nu een oplossing voor uitgewerkt. Door het creëren van het nieuw statuut "vrijetijdswerk" (of semi-agorale arbeid) zouden sportbegeleiders en sportclubs zowel op administratief als op fiscaal vlak hun voordeel kunnen doen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Jaarlijks worden de bedragen die moeten worden betaal aan het Belgisch Staatsblad voor een publicatie van bv. de oprichting van een nieuwe vzw, een statutenwijziging of het ontslag/benoeming van bestuurders aangepast. vanaf 1 maart 2017 gelden nieuwe bedragen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: btw

De deadline voor de aanmelding van bestaande kostendelende verenigingen is verlengd van 31.01.2017 tot 31.03.2017. ...

lees verder

- Categorie: algemeen

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat men een valse e-mail ontvangt om een bepaalde geldsom te betalen. De zogenaamde boete kan bijvoorbeeld uit gaan van de politie voor een openstaande verkeersboete of van een incassobureau om een beweerde schuld op te eisen. Onlangs waarschuwde de overheid nogmaals om geen gevolg te geven aan deze valse boetes via e-mail. ...

lees verder

- Categorie: btw

Niet-btw-plichtigen of vrijgestelde btw-plichtigen richten soms een kostendelende vereniging op. Deze vereniging kan dan aan haar leden diensten verlenen die vrijgesteld zijn van btw onder bepaalde voorwaarden. De wetgever heeft deze voorwaarden aangepast sinds 1 juli 2016. Hieronder bespreken we kort de kostendelende vereniging met een voorbeeld en welke actie de btw-administratie verwacht voor 31 januari 2017. ...

lees verder

- Categorie: vzw's

Het is niet verplicht om een adreswijziging van een bestuurder van een vzw te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Het ontslag of benoeming van een bestuurder moet daarentegen wel steeds worden bekendgemaakt. Het is wel nodig om een adreswijziging van een bestuurder of een (werkend) lid door te geven aan de vzw. ...

lees verder

- Categorie: vrijwilligers

In een aantal krantenartikelen konden we vandaag lezen dat steeds meer werklozen zich onbetaald inzetten via vrijwilligerswerk. Het aantal werkzoekenden dat vrijwilligerswerk doet, is met 37% gestegen in de periode van 2011 tot 2015. Hieronder bespreken we kort welke voorwaarden een werkloze moet vervullen om vrijwilligerswerk te mogen doen. Voorts geven we nog extra tips mee voor verenigingen die met vrijwilligers werken. ...

lees verder