Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Op 11 februari werd een wetsontwerp goedgekeurd dat een jaarlijkse taks op effectenrekeningen invoert. Deze taks is niet te verwarren met de taks op effectenrekeningen die werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De deadline voor aangifte en betaling de "Patrimoniumtaks" of "Jaarlijkse taks op VZW's" ligt op 31 maart 2021. Hoe zit dat nu weer juist? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Hoe vraag je de titel ‘Koninklijk’ aan? Voorzitters van verenigingen die +50 jaar bestaan, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de Koning. Vervolgens stlt zich de vraag of de statuten van een VZW moeten worden aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) kunnen er geen nieuwe beroepsverenigingen als aparte (speciale) rechtsvorm meer worden opgericht. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De belasting en aangifte in de rechtspersonenbelasting ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Kan dat zomaar?
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Geïndexeerde bedragen vanaf 01/03/21 voor publicaties in het Belgisch Staatsblad ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Corona verhoogt de mogelijkheden in een VZW om op een moderne manier te vergaderen. Eind december werd het mogelijk en duidelijk dat de algemene vergadering én het bestuursorgaan voortaan ook schriftelijk of elektronisch kunnen vergaderen. Deze mogelijkheden zijn nu ook bevestigd door de Minister van Justitie voor het dagelijks bestuur. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De bedragen voor de forfaitaire kostenvergoedingen werden geïndexeerd. Ook die van de KVR. ...

lees verder