Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. Deze patrimoniumtaks werd eind 2023 hervormd. De nieuwe regeling is van kracht sinds 1 januari 2024. We loodsen je door deze nieuwe patrimoniumtaks. We verwijzen hierbij naar VZW’s, maar weet dat dit ook van toepassing is op IVZW’s in stichtingen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. Deze patrimoniumtaks werd eind 2023 hervormd. De nieuwe regeling is van kracht sinds 1 januari 2024. We loodsen je door deze nieuwe patrimoniumtaks. We verwijzen hierbij naar VZW’s, maar weet dat dit ook van toepassing is op IVZW’s in stichtingen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het opmaken van een intern reglement door de VZW is niet verplicht. Maar wanneer er een intern reglement wordt opgemaakt, hangen daar wel een aantal voorwaarden aan vast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van belastingen indien deze niet meer bedraagt dan de vastgestelde maxima die jaarlijks geïndexeerd worden.
In 2024 zijn de vastgelegde maximumbedragen voor de forfaitaire vrijwilligersvergoeding: ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bepaalde VZW’s vallen onder de wetgeving overheidsopdrachten en moeten rekening houden met de Europese drempelbedragen bij een aanbesteding. Voor de jaren 2024 en 2025 gelden er nieuwe drempelbedragen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een VZW kan giften aanvaarden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen die deze gift doen, rekenen op een belastingvermindering van 45%.
Sinds 1 januari zijn er nieuwe regels i.v.m. het afleveren van attesten bij die giften. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt.
Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, wordt elk kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Hierdoor zijn er nieuwe regels voor VZW’s.
Sinds 1 mei 2019 moeten nieuwe VZW’s de nieuwe regels toepassen.
Bestaande VZW’s (die bestonden voor 1 mei 2019) moeten sinds 1 januari 2020 de dwingende nieuwe regels uit het WVV toepassen.
Daarnaast moeten deze bestaande VZW’s hun statuten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving voor 1 januari 2024. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is vandaag een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s en (private) stichtingen. Het is een taks van 0,17%, berekend op de bezittingen van een VZW, wanneer het vermogen meer dan 25.000 euro bedraagt.

Deze patrimoniumtaks wordt momenteel hervormd. Deze nieuwe regeling zal normaal gezien vanaf 1 januari 2024 van kracht zijn. We vatten de krachtlijnen van die toekomstige patrimoniumtaks alvast samen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Belangrijke beslissingen van een VZW, zoals een statutenwijziging of de benoeming of het ontslag van een bestuurder, moeten via aanvraagformulieren I en/of II worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank om te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Lees hier hoe je dat moet doen. ...

lees verder