Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: btw

Vzw’s (en ondernemingen) wiens omzet kleiner is dan 25.000 euro per jaar (exclusief btw) kunnen een vrijstelling van de btw-plicht aanvragen.
De vzw blijft de btw-hoedanigheid (en btw-identificatienummer) behouden, maar moet geen driemaandelijkse btw-aangifte indienen, geen btw aanrekenen aan de klanten en geen btw storten aan de Belgische staat.
Wanneer vraag je de vrijstelling best aan? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het bestuursorgaan van een vzw moet elk jaar een jaarrekening opmaken.
Het is ook verplicht om het bestuursorgaan minimum eenmaal per jaar samen te roepen ter voorbereiding van de gewone algemene vergadering waar de jaarrekening en kwijting van de bestuurders ter goedkeuring worden voorgelegd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De jaarrekening neerleggen: welk soort vzw heeft welke verplichtingen? We leggen uit wat de criteria zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald,werd ook dit kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Als je je vzw wil stopzetten, dan moet de vzw ontbonden en vereffend worden.
Er drie mogelijke manieren om een vzw te ontbinden. Lees hier verder. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Vzw’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de vzw in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een VZW kan ervoor kiezen om een bestuurder van de VZW al dan niet te vergoeden. We leggen uit wie dat kan beslissen en waar rekening mee gehouden moet worden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elk werkend of effectief lid van een VZW heeft een uitgebreid inzagerecht wanneer de VZW geen commissaris benoemd heeft. Wanneer de VZW wel een commissaris/bedrijfsrevisor heeft aangesteld, hebben de leden in principe geen inzagerecht in de boekhoudkundige stukken van de verenging. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering van een VZW kan schriftelijk vergaderen, zonder dat dit in de statuten moet opgenomen zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Wanneer je kan rekenen op een vrijstelling of vermindering in de personenbelasting, is er sprake van een grensbedrag waaronder je moet blijven. Elk jaar kunnen deze bedragen geïndexeerd worden. Voor de inkomsten van 2024 (aanslagjaar 2025) gelden ook weer nieuwe grensbedragen. We lijsten op wat relevant kan zijn wanneer je actief bent in een vereniging.
...

lees verder