Blog

Tips & tricks, nieuwtjes, wetswijzigingen,... Voor dat alles kan u hier terecht........

Kies hier een blog onderwerp
- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een VZW kan ervoor kiezen om een dagelijks bestuur te installeren om dringende of kleine beslissingen te nemen. Dit is een mogelijkheid, geen verplichting. Indien een VZW dit wil, moet de mogelijkheid wel uitdrukkelijk in de statuten zijn voorzien. Het bestuursorgaan kan dan de nodige dagelijks bestuurders benoemen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bepaalde beslissingen in de VZW moeten neergelegd worden in het verenigingsdossier. Het verenigingsdossier bevindt zich op de griffie van de ondernemingsrechtbank. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van belastingen indien deze niet meer bedraagt dan de vastgestelde maxima die jaarlijks geïndexeerd worden.
We geven jullie de bedragen van 2023 mee. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

In het kader van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag besliste de Vlaamse regering eind 2021 dat ook bepaalde vrijwilligers, verenigingswerkers,… die structureel in aanraking komen met minderjarigen een uittreksel van het strafregister (model 2 van maximaal één maand oud) zullen moeten voorleggen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Verschillende feitelijke verenigingen en VZW’s ontvangen rechtstreeks of onrechtstreeks een toelage van een gemeente, provincie, de Vlaamse overheid,… Zowel de gemeentes, provincies,… als de feitelijke verenigingen en VZW’s zijn wettelijk verplicht om zich aan bepaalde voorwaarden te houden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag haar vrijwilligers de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

In rechtspraak wordt e-mail vaak gebruikt als bewijsmateriaal. Maar in principe is e-mail nog niet erkend als een rechtsgeldig communicatiemiddel. Vanaf 1 januari komt daar verandering in. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek treed dan in werking waardoor het communiceren via e-mail wettelijk erkend wordt als geldige kennisgeving. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Schriftelijke besluitvorming is al langer mogelijk voor het bestuursorgaan van de VZW. Tijdens de coronacrisis werd ook schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering mogelijk gemaakt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen zorgt voor nieuwe regels voor bestaande VZW’s. Dat zijn VZW’s die opgericht zijn voor 1 mei 2019.
Op basis daarvan moet sowieso elke bestaande VZW haar statuten aanpassen voor 1 januari 2024 aan deze nieuwe regels.
Waar moeten VZW’s op letten bij een statutenwijziging?
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: algemeen

Wil je als vereniging graag een tombola, loterij of kansspel organiseren om de clubkas te spijzen? Dan moet je rekening houden met een aantal voorwaarden. ...

lees verder