Vergoedingen in verenigingen - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

In het bestuur van een vzw kan ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap of andere vzw) zetelen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder en/of dagelijks bestuurder opneemt binnen een vzw, dan moet deze rechtspersoon één natuurlijk persoon benoemen als vaste vertegenwoordiger. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald,werd ook dit kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een VZW kan ervoor kiezen om een bestuurder van de VZW al dan niet te vergoeden. We leggen uit wie dat kan beslissen en waar rekening mee gehouden moet worden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Wanneer je kan rekenen op een vrijstelling of vermindering in de personenbelasting, is er sprake van een grensbedrag waaronder je moet blijven. Elk jaar kunnen deze bedragen geïndexeerd worden. Voor de inkomsten van 2024 (aanslagjaar 2025) gelden ook weer nieuwe grensbedragen. We lijsten op wat relevant kan zijn wanneer je actief bent in een vereniging.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van belastingen indien deze niet meer bedraagt dan de vastgestelde maxima die jaarlijks geïndexeerd worden.
In 2024 zijn de vastgelegde maximumbedragen voor de forfaitaire vrijwilligersvergoeding: ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt.
Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, wordt elk kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vorige week bereikte de federale regering een begrotingsakkoord dat dinsdag 11 oktober werd voorgesteld in het federaal parlement. Twee aspecten uit het begrotingsakkoord blijken zeker relevant te zijn voor VZW’s. We vatten het samen en volgen de evoluties van kortbij op. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag aan de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk te gebruiken.
Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, wordt elk kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Door middel van een flexi-job binnen de VZW kunnen gepensioneerden en bepaalde andere werknemers onbelast en vrij van sociale bijdragen een centje bijverdienen. De VZW betaalt een verlaagd tarief van 25% werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Driemaandelijks worden de maximumbedragen van kilometervergoeding voor vrijwilligers en personeelsleden in VZW's en feitelijke verenigingen aangepast. ...

lees verder