Vergoedingen in verenigingen - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers of personeelsleden een fietsvergoeding geven voor de kilometers die ze aflegden. Vanaf 1 januari 2024 zullen sommige bedragen verhoogd worden. Lees er hier meer over. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vorige week bereikte de federale regering een begrotingsakkoord dat dinsdag 11 oktober werd voorgesteld in het federaal parlement. Twee aspecten uit het begrotingsakkoord blijken zeker relevant te zijn voor VZW’s. We vatten het samen en volgen de evoluties van kortbij op. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag aan de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk te gebruiken.
Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, wordt elk kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Door middel van een flexi-job binnen de VZW kunnen gepensioneerden en bepaalde andere werknemers onbelast en vrij van sociale bijdragen een centje bijverdienen. De VZW betaalt een verlaagd tarief van 25% werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Driemaandelijks worden de maximumbedragen van kilometervergoeding voor vrijwilligers en personeelsleden in VZW's en feitelijke verenigingen aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vandaag is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een regeling waardoor kunstenaars onder bepaalde voorwaarden via de kunstenaarskaart kleinschalige artistieke prestaties kunnen uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven.
Vanaf 1 januari wordt dit hervormd naar een ‘amateurkunstenvergoeding’. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 geldt er een nieuwe regeling voor verenigingswerk (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’).
VZW’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen kunnen ‘verenigingswerkers’ in dienst nemen voor bepaalde activiteiten in de sportsector, de amateurkunstensector en het sociaal-cultureel volwassenwerk. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, bedraagt vandaag 0,4246 euro per kilometer (bedrag wordt elk kwartaal aangepast).
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, wordt voortaan elk kwartaal aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een regeling waardoor kunstenaars onder bepaalde voorwaarden via de kunstenaarskaart kleinschalige artistieke prestaties kunnen uitvoeren. Binnenkort (en ten laatste 1 januari 2024) zullen er nieuwe regels van toepassing zijn. ...

lees verder