Vergoedingen in verenigingen - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van belastingen indien deze niet meer bedraagt dan de vastgestelde maxima die jaarlijks geïndexeerd worden.
We geven jullie de bedragen van 2023 mee. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag haar vrijwilligers de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verenigingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector.
Verschillende verenigingen die werken met ‘verenigingswerkers’ ontvingen recent een ‘boete’ omdat de arbeidsongevallenverzekering voor deze verenigingswerker nog niet in orde was. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vrijwilligers die actief zijn in de zorgsector (en dus ook in de vaccinatiecentra) kunnen in 2022 rekenen op een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 3.684 (2479 niet-geïndexeerd) euro per jaar. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verengingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector.
Dit ‘verenigingswerk’ kan men niet altijd zomaar combineren met vrijwilligerswerk in dezelfde organisatie. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Nieuwe maximale kilometervergoeding vanaf 1 juli 2022. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een regeling waardoor kunstenaars onder bepaalde voorwaarden via de kunstenaarskaart kleinschalige artistieke prestaties kunnen uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven, waarbij op de ontvangen vergoedingen geen enkele bijdrage is verschuldigd en waarbij de opdrachtgever geen enkele Dimona-aangifte moet doen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Het “verenigingswerk”, het “bijklussen” of het “belonen van verenigingsactiviteiten” is een systeem waarbij socioculturele – en sportverenigingen en openbare besturen op een makkelijke manier mensen vergoeden die bepaalde diensten leveren aan de vereniging of het lokale bestuur.
Dit systeem houdt eigenlijk het midden tussen enerzijds vrijwilligerswerk (waarbij een vereniging of lokaal bestuur een kostenvergoeding kan betalen aan de vrijwilliger) en anderzijds échte (reguliere) tewerkstelling. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: Vergoedingen in verenigingen

Vrijwilligers die actief zijn in de vaccinatiecentra en crisisvrijwilligers in de zorg kunnen ook in 2022 rekenen op een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 2.705,97 euro per jaar (in plaats van 1473,37 euro per jaar). ...

lees verder