Forfaitaire vrijwilligersvergoeding - Geïndexeerde bedragen

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van belastingen indien deze niet meer bedraagt dan de vastgestelde maxima die jaarlijks geïndexeerd worden.
In 2024 zijn de vastgelegde maximumbedragen voor de forfaitaire vrijwilligersvergoeding:

  • 41,48 euro per dag
  • 1.659,22 euro per jaar

(In 2023 was dat 40,67 euro per dag en 1.626,77 euro per jaar.)

Bepaalde vrijwilligers hebben recht op een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding.
Het gaat over: 

  • Sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinatoren, sportscheidsrechters, juryleden, stewards, terreinverzorgers-materiaalmeesters, seingevers bij sportwedstrijden;
  • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • Het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

In 2024 zijn de vastgelegde maximumbedragen voor de verhoogde forfaitaire vrijwilligersvergoeding:

  • 41,48 euro per dag
  • 3047,43 euro per jaar 

Meer weten?

Een handig stappenplan met meer uitleg over de verschillende vrijwilligersvergoedingen vind je hier.
Meer info over de vrijwilligersvergoeding vind je hier
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.