Bestuurders in een VZW - Kan men die vergoeden?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Een VZW kan ervoor kiezen om een bestuurder van de VZW al dan niet te vergoeden. We leggen uit wie dat kan beslissen en waar je rekening mee moet houden.

Bestuurder - niet bezoldigd

Het bestuursorgaan van een VZW kan ervoor kiezen bestuurders een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.
Let op: Wanneer het bestuursorgaan van de VZW zou willen beslissen dat alle bestuurders een vrijwilligersvergoeding ontvangen, ontstaat er een belangenconflict voor al deze bestuurders. Het is dan aan de algemene vergadering van de VZW om een beslissing te nemen (ook al zetelen alle bestuurders ook in de algemene vergadering).

Meer weten over de verschillende soorten vrijwilligersvergoeding? Raadpleeg dan ons handig stappenplan.

Bestuurder - Bezoldigd

Het is de algemene vergadering van een VZW die kan beslissen om bestuurders te bezoldigen (zitpenningen, presentiegelden, jaarvergoedingen,…). Dit kan in de statuten opgenomen zijn of er kan een aparte beslissing genomen worden door de algemene vergadering van de VZW.

Wanneer de bestuurder een natuurlijk persoon is (geen rechtspersoon), moet deze het statuut van zelfstandige hebben.  Op de vergoeding mag bovendien geen btw aangerekend worden.

Daarnaast moet de VZW fiche 281.30 opmaken voor de bestuurder en moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Let op: alle betaalde vergoedingen moeten marktconform zijn (anders worden ze gezien als verboden winstuitkeringen).

Specifieke opdrachten

Wanneer een bestuurder een specifieke opdracht uitoefent los van het ‘bestuurder-zijn’, kan men daar ook voor vergoed worden.

Wanneer de bestuurder van een VZW tegelijkertijd ook vergoed wordt voor specifieke opdrachten binnen de VZW (bv. zowel bestuurder als coach in een voetbalclub), is het niet de algemene vergadering, maar het bestuursorgaan dat een beslissing kan nemen. 

Men kan die andere specifieke opdrachten dan uitvoeren als zelfstandige, freelancer, werknemer (waanneer de specifieke opdracht niet kan worden gelinkt aan, het mandaat als bestuurder), vrijwilliger, via amateurkunstenvergoeding,…

Let op: Het is het bestuursorgaan dat een beslissing neemt, maar de bestuurder in kwestie mag niet mee beslissen over de eigen specifieke opdracht.

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.