De vaste vertegenwoordiger van een vzw - Wat met de bezoldiging?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Vaste vertegenwoordiger

In het (dagelijks) bestuur van een vzw kan ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap of andere vzw) zetelen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder en/of dagelijks bestuurder opneemt binnen een vzw, dan moet deze rechtspersoon één natuurlijk persoon benoemen als vaste vertegenwoordiger. 
Deze vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 

Voorbeeld: De vzw ‘De Noord-Limburgse wandelvrienden’ zetelt in het bestuursorgaan van ‘De Limburgse Wandelvereniging’. Omdat een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, moeten zij een vaste vertegenwoordiger aanduiden. Deze zal in naam van ‘De noord-Limburgse Wandelvrienden’ in het bestuursorgaan van ‘De Limburgse Wandelvereniging’ zetelen. 

Bezoldiging vaste vertegenwoordiger

Deze vaste vertegenwoordiger kan een vergoeding/bezoldiging ontvangen (bijvoorbeeld presentiegeld, jaarvergoeding,…). Dit is niet verplicht.

Wat met btw, bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches?

Hoe de bezoldigingen van de vaste vertegenwoordiger worden behandeld, welke fiscale fiches moeten worden ingevuld en wanneer er bedrijfsvoorheffing moet worden betaald hangt af van een aantal zaken. 

We vatten het samen in onderstaand schema.

 


Wanneer de vzw onderworpen is aan de vennootschapsbelasting worden zowel de bestuurder van de vzw als de vaste vertegenwoordiger beschouwd als bedrijfsleiders. Eventuele bezoldigingen en presentiegelden worden bijgevolg ook behandeld als bezoldigingen van bedrijfsleiders. Dit wil zeggen dat ze vermeld moeten worden op de fiscale fiche 281.20 en dat de vzw bedrijfsvoorheffing is verschuldigd op die inkomsten.

De door de vaste vertegenwoordiger ontvangen bezoldiging is niet aan btw onderworpen.

Wanneer de vzw niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, moet men kijken of er een arbeidsovereenkomst is tussen de bestuurder-rechtspersoon en de vaste vertegenwoordiger.

  • In geval van een arbeidsovereenkomst worden bezoldigingen en presentiegelden van de vaste vertegenwoordiger beschouwd als bezoldiging van werknemers. Dit wil zeggen dat ze vermeld moeten worden op de fiscale fiche 281.10 en dat de vzw bedrijfsvoorheffing is verschuldigd op die inkomsten. De door de vaste vertegenwoordiger ontvangen bezoldiging is niet aan btw onderworpen.
  • Wanneer er geen arbeidsovereenkomst is tussen de bestuurder-rechtspersoon en vaste vertegenwoordiger worden bezoldigingen en presentiegelden van de vaste vertegenwoordiger beschouwd als belastbare staat. Hierbij moeten presentiegelden vermeld worden op fiche 281.30 en de overige inkomsten op fiche 281.50. De vzw is enkel bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de presentiegelden. De door de vaste vertegenwoordiger ontvangen bezoldiging is niet aan btw onderworpen.
Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.