VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De notulen van het bestuursorgaan van een VZW moeten ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

Door de coronacrisis wordt er steeds vaker elektronisch vergaderd door het bestuursorgaan. Er kan dan gebruikt gemaakt worden van een elektronische handtekening om de notulen van het bestuursorgaan te tekenen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een nieuwe grond om een VZW te beëindigen: de administratieve schrapping. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Als VZW moet je een aantal administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen nakomen. We gaan in op de vijf meest gemaakte fouten en geven je de nodige uitleg en informatie om deze fouten te voorkomen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s die de afgelopen weken een boete van 500 euro ontvingen omdat ze de uiteindelijke begunstigden niet registreerden in het UBO-register, krijgen de tijd tot 31 december 2021 om dit alsnog in orde te brengen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De afgelopen twee weken werden heel wat VZW’s verrast door een boete van 500 euro omdat de uiteindelijke begunstigden niet werden geregistreerd in het UBO-register. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De vaste vertegenwoordiging van de rechtspersoon is nieuw sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (1 mei 2019). ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In februari 2021 werd een nieuwe regeling ingevoerd in i.v.m. de aangifte van buitenlandse onroerende goederen (bijvoorbeeld gronden, gebouwen, materialen,…) .

Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) zal ook voor buitenlandse onroerende goederen gewerkt zal worden met een kaderstraal inkomen (KI). ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Is je VZW onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en werd het boekjaar afgesloten tussen 31 december 2020 en 28 februari 2021? Denk er dan aan om de aangifte van de rechtspersonenbelasting via Biztax in te dienen! Dit kan nog tot en met 28 oktober 2021. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Verenigingen die handelen in aandelen, obligaties,.. moeten sinds 3 januari 2018 beschikken over een LEI-code. We leggen uit wat het precies is en hoe je de code kan aanvragen. ...

lees verder