VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In februari 2021 werd een nieuwe regeling ingevoerd in i.v.m. de aangifte van buitenlandse onroerende goederen (bijvoorbeeld gronden, gebouwen, materialen,…) .

Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) zal ook voor buitenlandse onroerende goederen gewerkt zal worden met een kaderstraal inkomen (KI). ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Is je VZW onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en werd het boekjaar afgesloten tussen 31 december 2020 en 28 februari 2021? Denk er dan aan om de aangifte van de rechtspersonenbelasting via Biztax in te dienen! Dit kan nog tot en met 28 oktober 2021. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Verenigingen die handelen in aandelen, obligaties,.. moeten sinds 3 januari 2018 beschikken over een LEI-code. We leggen uit wat het precies is en hoe je de code kan aanvragen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer het bestuursorgaan van een VZW een intern reglement opmaakt of wijzigt, moet dit meegedeeld worden aan de leden. Het gaat dan specifiek over de werkende leden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Op 11 februari werd een wetsontwerp goedgekeurd dat een jaarlijkse taks op effectenrekeningen invoert. Deze taks is niet te verwarren met de taks op effectenrekeningen die werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De deadline voor aangifte en betaling de "Patrimoniumtaks" of "Jaarlijkse taks op VZW's" ligt op 31 maart 2021. Hoe zit dat nu weer juist? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Hoe vraag je de titel ‘Koninklijk’ aan? Voorzitters van verenigingen die +50 jaar bestaan, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de Koning. Vervolgens stlt zich de vraag of de statuten van een VZW moeten worden aangepast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De belasting en aangifte in de rechtspersonenbelasting ...

lees verder