VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register. Wanneer men overgaat tot een ontbinding en vereffening van de VZW, wordt dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en moeten er geen aanpassingen meer gebeuren in het UBO-register wanneer dit UBO-register in orde is op het moment dat men overgaat tot vereffening. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een VZW kan giften aanvaarden. Voor bepaalde giften aan een VZW moet een machtiging worden gegeven door de minister van Justitie of diens vertegenwoordiger. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Dienstnota i.k.v. staatsbladfraude :

VZW’s die vandaag via de ondernemingsrechtbank van Gent beslissingen willen laten publiceren in het Belgisch Staatblad botsen op een dienstnota die een reeks bijkomende administratieve verplichtingen oplegt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het Belgisch Staatsblad bevat vandaag woonadressen van (dagelijks) bestuurders van VZW’s. De (dagelijks) bestuurders zijn echter niet verplicht om hun private woonadres op te geven. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en VZW’s en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Coöptatie van bestuurders - Welke akten moeten openbaar gemaakt worden? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een vestigingseenheid is "de plaats die je geografisch kan identificeren door een adres waar minstens één activiteit van de VZW wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend”. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In het kader van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag besliste de Vlaamse regering eind 2021 dat ook bepaalde vrijwilligers die structureel in aanraking komen met minderjarigen een uittreksel van het strafregister zullen moeten voorleggen. Op 10 mei 2022 werd dit goedgekeurd door het Vlaams parlement. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De meeste VZW's zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.
Wanneer een VZW onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting moet er jaarlijks een online aangifte gedaan worden via BIZTAX, ook al zijn er geen inkomsten aan te geven. ...

lees verder