VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De bedragen die VZW's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een VZW of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) worden elk jaar geïndexeerd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. De aangifte en betaling dient nog steeds voor 31 maart 2024 in orde te zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Eind 2023 werd er een nieuwe wet goedgekeurd waardoor de FOD Financiën onder andere VZW’s ambtshalve kan schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier wil men slapende VZW’s identificeren en de VZW’s die hun verplichtingen niet op tijd nakomen aanzetten om dat toch nog te doen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De benoeming van de nieuwe bestuurder moet door de algemene vergadering van de VZW bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Dat gebeurt via aanvraagformulier I en II. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. Deze patrimoniumtaks werd eind 2023 hervormd. De nieuwe regeling is van kracht sinds 1 januari 2024. We loodsen je door deze nieuwe patrimoniumtaks. We verwijzen hierbij naar VZW’s, maar weet dat dit ook van toepassing is op IVZW’s in stichtingen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s, IVZW’s en (private) stichtingen. Deze patrimoniumtaks werd eind 2023 hervormd. De nieuwe regeling is van kracht sinds 1 januari 2024. We loodsen je door deze nieuwe patrimoniumtaks. We verwijzen hierbij naar VZW’s, maar weet dat dit ook van toepassing is op IVZW’s in stichtingen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het opmaken van een intern reglement door de VZW is niet verplicht. Maar wanneer er een intern reglement wordt opgemaakt, hangen daar wel een aantal voorwaarden aan vast. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bepaalde VZW’s vallen onder de wetgeving overheidsopdrachten en moeten rekening houden met de Europese drempelbedragen bij een aanbesteding. Voor de jaren 2024 en 2025 gelden er nieuwe drempelbedragen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een VZW kan giften aanvaarden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen die deze gift doen, rekenen op een belastingvermindering van 45%.
Sinds 1 januari zijn er nieuwe regels i.v.m. het afleveren van attesten bij die giften. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Hierdoor zijn er nieuwe regels voor VZW’s.
Sinds 1 mei 2019 moeten nieuwe VZW’s de nieuwe regels toepassen.
Bestaande VZW’s (die bestonden voor 1 mei 2019) moeten sinds 1 januari 2020 de dwingende nieuwe regels uit het WVV toepassen.
Daarnaast moeten deze bestaande VZW’s hun statuten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving voor 1 januari 2024. ...

lees verder