VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een vestigingseenheid is "de plaats die je geografisch kan identificeren door een adres waar minstens één activiteit van de VZW wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend”. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

In het kader van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag besliste de Vlaamse regering eind 2021 dat ook bepaalde vrijwilligers die structureel in aanraking komen met minderjarigen een uittreksel van het strafregister zullen moeten voorleggen. Op 10 mei 2022 werd dit goedgekeurd door het Vlaams parlement. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De meeste VZW's zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.
Wanneer een VZW onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting moet er jaarlijks een online aangifte gedaan worden via BIZTAX, ook al zijn er geen inkomsten aan te geven. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer men kwijting verleent aan de bestuurders van de VZW keurt men het door het bestuursorgaan gevoerde beleid goed. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Naast het voeren van een boekhouding en het opmaken van een begroting is het bestuursorgaan van een VZW ook verplicht elk jaar een jaarrekening op te maken. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s die pas zijn opgericht, ontvangen vaak een schrijven en bijhorende factuur van de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige ondernemers. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Van de samenkomst van het bestuursorgaan van een VZW worden er notulen opgesteld. Deze notulen leggen schriftelijk vast wat er tijdens de vergadering van het bestuursorgaan werd besloten. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De algemene vergadering van een VZW moet minstens 1x per jaar samenkomen voor o.a. de goedkeuring van de jaarrekening en dit uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Geïndexeerde bedragen vanaf 01/03/22 voor publicaties in het Belgisch Staatsblad ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Gaat je algemene vergadering digitaal door? Wat dien je te vermelden op de uitnodiging? ...

lees verder