vzw's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Is jouw vereniging patrimoniumtaks verschuldigd?
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe "Wetboek Vennootschappen en verenigingen" goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hierdoor verdwijnt de vzw-wet, die al dateerde van 1921.

Wat verandert er nu juist? En wat is de timing? Wij vatten het voor u samen! ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Vanaf vandaag, 1 maart 2019, gelden nieuwe tarieven van publicatiekosten. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat mag worden terugbetaald werd geïndexeerd.
Het nieuwe bedrag is € 0,3573 / km van 01.07.2018 tot en met 30.06.2019. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Indien het boekjaar van uw vzw eindigt op 31 december dient u voor 30 juni de jaarrekening neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Jaarlijks worden de bedragen die moeten worden betaal aan het Belgisch Staatsblad voor een publicatie van bv. de oprichting van een nieuwe vzw, een statutenwijziging of het ontslag/benoeming van bestuurders aangepast. vanaf 1 maart 2017 gelden nieuwe bedragen ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

27 september is voor veel vzw's de deadline voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting. Hoe zat dat alweer in elkaar? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vzw's

Jaarlijks worden de bedragen die moeten worden betaal aan het Belgisch Staatsblad voor een publicatie van bv. de oprichting van een nieuwe vzw, een statutenwijziging of het ontslag/benoeming van bestuurders aangepast. vanaf 1 maart 2017 gelden nieuwe bedragen. ...

lees verder

- Categorie: vzw's

Het is niet verplicht om een adreswijziging van een bestuurder van een vzw te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Het ontslag of benoeming van een bestuurder moet daarentegen wel steeds worden bekendgemaakt. Het is wel nodig om een adreswijziging van een bestuurder of een (werkend) lid door te geven aan de vzw. ...

lees verder

- Categorie: vzw's

Als het adres van je vzw verandert door een beslissing van een lokale overheid, kan deze adreswijziging gratis gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Wat moet je hierover weten? ...

lees verder