VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Sommige ondernemingen (bv. de krantenwinkels en de diamant- en voetbalsector) slaagden er voorheen niet in om een bankrekening te openen. Ze werden om verschillende redenen geweigerd door de banken. Daarom werd begin dit jaar een basisbankdienst voor ondernemingen ingevoerd. Ondernemingen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een basisbankdienst waardoor ze eenvoudige betalingstransacties kunnen uitvoeren. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Naast de leden die deel uitmaken van de algemene vergadering en daar kunnen stemmen, kan een
VZW er vrijwillig voor kiezen om een tweede soort leden te “creëren”. Dit zijn de zogenaamde “toegetreden leden”. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) bepaalt dat de notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan moeten worden ondertekend door de voorzitter van de VZW en de bestuurders die erom verzoeken. Dat impliceert dat er een voorzitter is. Maar wie kan er voorzitter zijn? En moet je dat laten publiceren? ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Hierdoor zijn er nieuwe regels voor VZW’s.
Sinds 1 mei 2019 moeten nieuwe VZW’s de nieuwe regels toepassen.
Bestaande VZW’s (die bestonden voor 1 mei 2019) moeten sinds 1 januari 2020 de dwingende nieuwe regels uit het WVV toepassen.
Daarnaast moeten deze bestaande VZW’s hun statuten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving voor 1 januari 2024. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De algemene vergadering van een VZW moet minstens 1x per jaar ‘samenkomen’ voor o.a. de goedkeuring van de jaarrekening en dit uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. Zo staat het vermeld in de wet. Daarnaast komt de algemene vergadering in vele VZW's bijkomend samen, bijvoorbeeld om bestuurders te benoemen, een statutenwijziging door te voeren... ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Sinds 1 september 2023 is er een nieuwe wetgeving van kracht waardoor de eerste herinnering die een onderneming naar een consument stuurt voor een onbetaalde factuur gratis moet zijn.
Deze nieuwe wetgeving is ook van toepassing op verenigingen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bestaande VZW’s die op 1 januari 2024 de statuten niet hebben aangepast, kunnen hiervan gevolgen ondervinden. Lees er hier meer over. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Wanneer de VZW een onroerend goed in haar eigendom wil verhuren zal het huurcontract oftewel de huurovereenkomst verplicht geregistreerd moeten worden.

Indien het gaat om een onroerend goed dat niet uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van personen, maar ook voor beroepsdoeleinden (handelszaak, terrein, parkeergarage,…), zal de VZW, eigenaar en verhuurder van het goed, het huurcontract moeten laten registreren. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De federale overheid lanceerde onlangs een nieuwe éénjarige Staatsbon. Deze wordt op 4 september 2023 uitgegeven.
Meer info over deze staatsbon en de bijhorende voorwaarden vind je terug op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld.
Ook VZW's kunnen intekenen op deze staatsbon.
We horen dat verschillende VZW's problemen ondervinden bij digitaal intekenen. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen er geen nieuwe beroepsverenigingen meer worden opgericht. Sinds 1 mei 2019 moet men een VZW in plaats van een beroepsvereniging oprichten.
Beroepsverenigingen die voor 1 mei 2019 werden opgericht, hebben tot 1 januari 2024 tijd om zich om te vormen tot een VZW. ...

lees verder