VZW's - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW is onderworpen aan een inkomstenbelasting: ofwel de rechtspersonenbelasting, ofwel de vennootschapsbelasting. De meeste VZW’s vallen onder de rechtspersonenbelasting.
Een VZW is verplicht om elk jaar tijdig een aangifte van de rechtspersonen- of vennootschapsbelasting in te dienen via het online platform Biztax. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Hierdoor zijn er nieuwe regels voor VZW’s. Sinds 1 januari 2020 moeten alle VZW’s de dwingende nieuwe regels toepassen.
Daarnaast moeten bestaande VZW’s hun statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving vóór 1 januari 2024.

Maar ook 1 januari 2029 is een belangrijke datum voor VZW’s.
...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Elke VZW die een btw-nummer heeft, moet facturen opmaken wanneer men goederen of diensten levert aan een zakelijke klant die eveneens een btw-nummer heeft. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Een bestuurder van een VZW kan vrijwillig ontslag nemen door dit te laten weten aan het bestuursorgaan. Men kan een bestuurder niet verplichten om bestuurder te blijven.
Toch moet dit recht enigszins genuanceerd worden... ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Bestaande VZW’s moeten sinds 1 januari 2020 de dwingende nieuwe regels uit het WVV toepassen.
Daarnaast moeten deze bestaande VZW’s hun statuten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving voor 1 januari 2024. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s die de statuten nog niet hebben aangepast aan de nieuwe regels raden we aan dit zo snel mogelijk te doen. Want sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende regels van het nieuwe Wetboek van kracht, ook al zijn ze in strijd met de statuten, die dus uiterlijk op 1 januari 2024 moeten aangepast zijn. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register. Sinds 8 februari 2023 zijn er nieuwigheden. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De “taks tot vergoeding der successierechten” of “patrimoniumtaks” is een jaarlijkse taks, specifiek voor VZW’s en (private) stichtingen. Het is een taks van 0,17%, berekend op de bezettingen van een VZW, wanneer het vermogen meer dan 25.000 euro bedraagt. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

De bedragen die VZW's moeten betalen bij de bekendmaking van de oprichtingsakte van een VZW of de neerlegging/publicatie van een wijzigingsakte (bv benoeming of ontslag nieuwe bestuurders, wijziging statuten, ontbinding,...) worden op 1 maart 2023 geïndexeerd. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: VZW's

Ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden belastingvermindering krijgen voor bepaalde kosten die ze maken voor de opvang van kinderen. ...

lees verder