vrijwilligers - Blog

- door Steven Matheï - Categorie: vrijwilligers

Maximum jaarlijkse onkostenvergoeding vrijwilligers verhoogd ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vrijwilligers

De federale regering heeft op 20 juli 2018 beslist om de vrijwilligerswet aan te passen en het plafond van de kostenvergoedingen voor bepaalde prestaties te verhogen. ...

lees verder

- Categorie: vrijwilligers

Hoe kunnen we sportbegeleiders het best verlonen? Vele lokale sportclubs stellen zich deze vraag al jaren. De Vlaamse overheid heeft hier nu een oplossing voor uitgewerkt. Door het creëren van het nieuw statuut "vrijetijdswerk" (of semi-agorale arbeid) zouden sportbegeleiders en sportclubs zowel op administratief als op fiscaal vlak hun voordeel kunnen doen. ...

lees verder

- Categorie: vrijwilligers

In een aantal krantenartikelen konden we vandaag lezen dat steeds meer werklozen zich onbetaald inzetten via vrijwilligerswerk. Het aantal werkzoekenden dat vrijwilligerswerk doet, is met 37% gestegen in de periode van 2011 tot 2015. Hieronder bespreken we kort welke voorwaarden een werkloze moet vervullen om vrijwilligerswerk te mogen doen. Voorts geven we nog extra tips mee voor verenigingen die met vrijwilligers werken. ...

lees verder

- door Steven Matheï - Categorie: vrijwilligers

Vandaag is het "internationale dag van de vrijwilliger". Een moment om alle actieve vrijwilligers eens even in de kijker te plaatsen. ...

lees verder