Publicaties via de ondernemingsrechtbank Gent - Bijkomende richtlijnen

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Deze dienstnota - die kadert in de strijd tegen staatsbladfraude - is voorlopig enkel uitgevaardigd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Gent (op 5 april 2022) en bijgevolg van toepassing op de VZW’s in de provincies Oost- en West-Vlaanderen die beslissingen willen publiceren.

Bijkomende richtlijnen voor publicaties

VZW’s in Oost- en West-Vlaanderen die vandaag beslissingen willen later publiceren, moeten bijgevolg rekening houden met deze dienstnota en de richtlijnen die erin opgenomen zijn. 
 
De dienstnota bevat richtlijnen in het kader van identiteitscontrole, bekwaamheidscontrole en zetelcontrole. 
 
Zo vraagt men o.a.  onderstaande zaken op wanneer een VZW wil overgaan tot publicatie:

  • Een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van de persoon die de documenten opstuurt of binnenbrengt.
  • Een certificaat met de identificatie van de persoon die de documenten neerlegt.
  • Bij alle ontslagen en (her)benoemingen een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart.
  • Het verslag van de vergadering, getekend en geparafeerd door alle ontslagen en nieuw benoemde bestuurders.
  • Indien het gaat om een wijziging van de maatschappelijke zetel moet dit neergelegd worden binnen de maand na de algemene vergadering. Indien niet, heeft men een bewijs nodig van een huurovereenkomst of eigendomsbewijs.

Hier vindt u de dienstnota met alle richtlijnen.

Klik hier voor het overzichtelijke stappenplan.

En wat met de andere ondernemingsrechtbanken in ons land? 

Voorlopig is deze dienstnota enkel uitgevaardigd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Gent en bijgevolg enkel van toepassing in Oost- en West-Vlaanderen. In de andere ondernemingsrechtbanken van ons land worden er (nog) geen bijkomende verplichtingen opgelegd.

In een antwoord op een parlementaire vraag  antwoordde de minister van justitie dat het de bedoeling is om in eerste instantie de impact en effectiviteit van de toepassing van de dienstnota te bekijken waarna een evaluatie zal gebeuren.

Vervolgens zal er, rekening houdend met deze evaluatie en na overleg met alle belanghebbenden, een omzendbrief worden opgesteld die van toepassing zal zijn voor alle ondernemingsrechtbanken.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.

Bestanden
dienstnota-or-gent.pdf (pdf, 1Mb)