Het dagelijks bestuur van een VZW - Wie, wat, hoe?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Een VZW kan ervoor kiezen om een dagelijks bestuur te installeren om dringende of kleine beslissingen te nemen. Dit is een mogelijkheid, geen verplichting. Indien een VZW dit wil, moet de mogelijkheid uitdrukkelijk in de statuten zijn voorzien. Het bestuursorgaan kan dan de nodige dagelijks bestuurders benoemen.

Wie - Samenstelling en benoeming van het dagelijks bestuur

De bevoegdheid tot invullen van een dagelijks bestuur is uitdrukkelijk toegekend aan het bestuursorgaan en niet de algemene vergadering. Het bestuursorgaan moet ook toezicht uitoefenen op het dagelijks bestuur.

Ook rechtspersonen kunnen benoemd worden als dagelijks bestuurder. Zij worden dan vertegenwoordigd door de ‘vaste vertegenwoordiger’.

Voorbeeld : De Gentse wandelvrienden VZW wordt dagelijks bestuurder in de Koepelvereniging De Oost-Vlaamse wandelvereniging VZW. De Gentse wandelvrienden VZW moet dan een vaste vertegenwoordiger aanduiden die in naam van de VZW in het dagelijks bestuur van De Oost-Vlaamse Wandelvereniging VZW zal zetelen.

Hier vind je meer info over de vaste vertegenwoordiger in een bestuursorgaan of in een dagelijks bestuur.

Men kan kiezen hoeveel dagelijks bestuurders men aanduidt, afhankelijk van wat er in de statuten is bepaald.

Wat - Welke bevoegdheden heeft het dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur omvat:

  • ​​de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging. ​​Voorbeeld: Het invorderen van betalingen die nog niet zijn gedaan, het betalen van de facturen van elektriciteit, water en verwarming, het bestellen van drank, enz.
  • ​​de handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen om reden van hun minder belang dat ze vertonen. ​​Voorbeeld: In een voetbalvereniging moet een extra matchbal worden aangekocht. ​​In een zeer grote VZW moet er een pc aangekocht te worden,…
  • ​​de handelingen en de beslissingen die omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. ​​Voorbeeld: Na een heel zware storm is het dak van de hockeyclub beschadigd en regent het binnen. Het dagelijks bestuur kan de vereiste herstellingen laten uitvoeren. ​​In een muziekvereniging breekt de solist (hobo) zijn arm één dag voor een belangrijk concert. Het dagelijks bestuur zal op zoek kunnen gaan naar een vervanger.

 

​​We wijzen er wel op dat de bevoegdheden van het dagelijks bestuur niet kunnen worden uitgebreid (tot bijvoorbeeld het nemen van alle beslissingen). Indien men dat wel zou doen, dan zou het dagelijks bestuur de plaats innemen van het bestuursorgaan. Dat mag niet.

​​ 
​​Indien men als dagelijks bestuurder twijfelt of een bepaalde handeling al dan niet valt onder de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, kan men de handelingen ook nog steeds achteraf door het bestuursorgaan laten bekrachtigen.
​​ 
​​Het dagelijks bestuur kan enerzijds beslissingen nemen rond de bovenstaande bevoegdheden, maar anderzijds kan het dagelijks bestuur hiervoor ook de VZW vertegenwoordigen. Dit wil zeggen dat het dagelijks bestuur een handtekening kan zetten voor de VZW.
​​Eventueel kan men hierover een vertegenwoordigingsclausule voorzien in de statuten.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

​Hoe - Bijeenroeping, verloop, notulen, Bekendmakingen beslissingen​​

​​De praktische uitwerking van de bijeenroeping van het dagelijks bestuur, het verloop en de notulen kunnen in de statuten worden uitgewerkt. Hiervoor kan men zich laten inspireren door de bepalingen rond het bestuursorgaan.

​​De originele verslagen of notulen moeten worden bijgehouden op de zetel van de VZW. Dit is een onderdeel van het interne VZW-dossier. Leden hebben steeds inzage in de notulen, in het geval er geen commissaris (bedrijfsrevisor) werd aangesteld. De toegetreden leden hebben slechts inzage in het VZW-dossier als deze mogelijkheid in de statuten wordt opgenomen.
​​​​
​​Meer weten over het dagelijks bestuur van een VZW? Je ontdekt hier nog meer info.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.