Het (dagelijks) bestuur van de VZW - De vaste vertegenwoordiger

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Vaste vertegenwoordiger

In het (dagelijks) bestuur van een VZW kan ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een onderneming of andere VZW) zetelen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder en/of dagelijks bestuurder opneemt binnen een VZW, dan moet deze rechtspersoon één natuurlijk persoon benoemen als vaste vertegenwoordiger

Deze vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 

Voorbeeld: De VZW ‘De Noord-Limburgse wandelvrienden’ zetelt in het bestuursorgaan van ‘De Limburgse Wandelvereniging’. Omdat een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, moeten zij een vaste vertegenwoordiger aanduiden. Deze zal in naam van ‘De noord-Limburgse Wandelvrienden’ in het bestuursorgaan van ‘De Limburgse Wandelvereniging’ zetelen. 
 

Combinaties?

Een natuurlijk persoon kan binnen het bestuursorgaan van een VZW slechts één keer zetelen: ofwel als bestuurder-natuurlijk persoon ofwel als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder.

Je kan dus niet in een bestuursorgaan van een VZW zetelen als bestuurder-natuurlijke persoon en tegelijkertijd als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder.

Het is ook niet mogelijk om tegelijkertijd voor meerdere rechtspersonen vaste vertegenwoordiger te zijn in het bestuursorgaan van een VZW.

Binnen het dagelijks bestuur van een VZW kan je niet tegelijkertijd zetelen als dagelijks bestuurder-natuurlijk persoon en vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon.
En ook binnen dat dagelijks bestuur van een VZW is het niet mogelijk om tegelijkertijd voor meerdere rechtspersonen vaste vertegenwoordiger te zijn.

Wel is het perfect mogelijk dat eenzelfde persoon in het bestuursorgaan zetelt als bestuurder-natuurlijk persoon en in het dagelijks bestuur als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder.

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.