De partimoniumtaks - Alles wat je moet weten over de nieuwe regeling DEEL 2

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

voor stap 1 t.e.m. 5 : lees eerst hier.

Stap 5 - Formulier 187 of digitaal - Doe aangifte

Wanneer de belastbare bezittingen de 50.000 euro niet overschrijden, moet er geen aangifte worden gedaan. Indien men de 50.000 euro wel overschrijdt, dient men spontaan aangifte te doen.

Deze aangifte kan op verschillende manieren gebeuren:

Op papier: 

Digitaal indienen:

Digitale aangifte:

  • Dit lijkt spijtig genoeg nog toekomstmuziek?

Op het formulier 187 dient men de gegevens van de VZW in te vullen, een oplijsting te maken van de roerende en onroerende goederen van de VZW en de totale waarde van de bezittingen en de verschuldigde taks te bereken.

Let op: in het verleden kon men onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een driejaarlijkse aangifte en betaling. Dit is vandaag niet meer mogelijk. Indien men in 2022 of 2023 wel nog koos voor deze regeling, valt men vandaag onder een overgangsmaatregel. Wanneer men minstens 25 euro moet bijbetalen, moet men opnieuw aangifte doen en mag men het reeds betaalde bedrag aftrekken van de te betalen som.

Stap 6 - Betaling - voor 31 maart

De patrimoniumtaks moet voor 31 maart betaald worden. 

Sancties

Wanneer men te laat betaalt, kan men een boete van 2,5 euro per maand ontvangen en kan een interest van 7% worden aangerekend.
Wanneer men geen aangifte heeft gedaan of te weinig heeft aangegeven, kan met een boete ontvangen die zo groot is als de ontdoken taks. Bij een niet-aangifte kan men bovendien 10 jaar teruggaan in de tijd.

Antimisbruikbepaling

Samen met de nieuwe patrimoniumtaks werd ook de antimisbruikbepaling voor successierechten uitgebreid tot de patrimoniumtaks. De administratie kan optreden wanneer men constructies opzet om de patrimoniumtaks te omzeilen of te verminderen (bijvoorbeeld door het kunstmatig opsplitsen van VZW’s).

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.