Van beroepsverenigingen naar VZW - Hoe zit dat?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Van beroepsvereniging naar VZW

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen er geen nieuwe beroepsverenigingen meer worden opgericht. Sinds 1 mei 2019 moet men een VZW in plaats van een beroepsvereniging oprichten. Na de neerlegging van de statuten van de VZW kan men wel bij de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving een erkenning als beroepsvereniging aanvragen. 
Beroepsverenigingen die voor 1 mei 2019 werden opgericht, hebben tot 1 januari 2024 tijd om zich om te vormen tot een VZW

Wat als ze op 1 januari 2024 niet zijn omgevormd?

De beroepsverenigingen die zich op 1 januari 2024 niet hebben omgevormd, worden van rechtswege omgevormd tot een VZW.
 
Bij de omvorming van een beroepsvereniging naar een VZW, zal men dan ook onderworpen zijn aan alle specifieke verplichtingen van een VZW.
Binnen een termijn van 6 maanden na de omzetting van rechtswege moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen met als agenda de aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm.

De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de rechtspersoon of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.