Uittreksel strafregister: ook voor te leggen door vrijwilligers die structureel in aanraking komen met minderjarigen

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Uittreksel strafregister als beroepsmatig in aanraking met minderjarigen

Vandaag moeten bepaalde personeelsleden die beroepsmatig in aanraking komen met minderjarigen al een uittreksel van het strafregister voorleggen aan de werkgever. 
Het gaat om een uittreksel van het strafregister specifiek voor het contact met minderjarigen (vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering). Dit kan men aanvragen bij de gemeente.

Uitbreiding naar vrijwilligers in bepaalde organisaties

Dit wordt uitgebreid naar vrijwilligers actief in organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding aan minderjarigen

Controleren van goed en zedelijk gedrag

Organisaties actief in deze sectoren zullen via een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van nieuwe meerderjarige medewerkers/vrijwilligers die structureel in contact komen met minderjarigen moeten controleren. Het gaat dus onder andere over jeugdtrainers, dirigenten van jeugdorkesten, leiding in de jeugdbeweging,… 
De vrijwilligers moeten niet noodzakelijk een blanco strafblad hebben. Maar er moet wel sprake zijn van een onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen.
Het uittreksel van het strafregister mag maximum 1 maand oud zijn. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer de betrokkene ten aanzien van de aanstellende organisatie in de loop van het voorbije jaar reeds een dergelijk uittreksel uit het strafregister voorgelegd heeft in het kader van een vorige aanstelling en de betrokkene toen effectief aangesteld is.

Vanaf wanneer?

De exacte datum is vandaag nog niet bekend.
De nieuwe regeling zal in werking treden op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt en dat zal ten laatste zes maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zijn.

Na één jaar zal deze nieuwe regelgeving geëvalueerd worden.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.