UBO - nieuwigheden

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

VZW’s zijn sinds september 2019 (met uitstel tot begin 2020) verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.

Jaarlijks moet je ook de juistheid van het UBO-register van je VZW bevestigen en sinds  11 oktober 2020 moeten VZW’s ook de nodige bewijsstukken opladen of (om het iets makkelijker te maken) de link met het Belgisch Staatsblad bevestigen (waar vele bewijsstukken sowieso al terug te vinden zijn). 

Meer weten over de uiteindelijke begunstigden en de verplichtingen van het UBO-register voor VZW’s? Ontdek dan ons interactief stappenplan.

Wat is er nieuw?

Het koninklijk besluit van 8 februari 2023 zorgt voor enkele nieuwigheden in verband met het UBO-register. We zetten ze voor jullie op een rij.

1. UBO-register alleen nog te raadplegen wanneer men een ‘legitiem belang’ kan aantonen

Overheidsinstanties en instellingen die de antiwitwaswetgeving moeten naleven, hebben toegang tot het UBO-register. Het gaat bijvoorbeeld over de FOD Financiën, advocaten, notarissen, banken,… Tot voor kort had ook het grote publiek zonder meer toegang tot een aantal gegevens uit het UBO-register. Daar kwam met het nieuwste koninklijk besluit verandering in. 

Het grote publiek krijgt nu alleen nog maar toegang tot het UBO-register wanneer men een legitiem belang kan aantonen. Dit wil zeggen dat de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen die toegang willen krijgen tot het UBO-register moeten kunnen aantonen dat hun belang verband houdt met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of de verbonden onderlinge criminele activiteiten
Wanneer men dit legitiem belang kan aantonen, kan men toegang tot het UBO-register vragen via een applicatie. Omdat de applicatie nog in opbouw is, moet men vandaag een e-mail sturen naar ubobelgium@minfin.fed.be

2. De leden van het bestuursorgaan zijn verantwoordelijk

Tot voor kort werd de VZW gezien als de ‘informatieplichtige’ die de nodige informatie moest aanleveren aan het UBO-register. Sinds het nieuws KB worden ook de wettelijke vertegenwoordigers gezien als informatieplichtigen. Dit wil zeggen dat het bestuursorgaan en de leden van het bestuursorgaan als informatieplichtige wordt gezien en dat zij solidair aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het betalen van elke geldboeten die aan de informatieplichtige wordt opgelegd. Dat wil zeggen dat elke bestuurder voor de gehele boete aangesproken kan worden (dus niet enkel het deel dat op hem/haar betrekking heeft).

3. Ook boete mogelijk wanneer juistheid niet jaarlijks bevestigd

Wanneer men de vereiste informatie niet tijdig overmaakt aan het UBO-register, kan men een administratieve boete van 250 - 50.000 euro ontvangen. Tot nu toe was dergelijke sanctie niet voorzien wanneer men de uiteindelijke begunstigden niet jaarlijks bijwerkte. Daar is nu verandering in gekomen. Ook wanneer men niet jaarlijks de uiteindelijk begunstigden controleert, bijwerkt en bevestigt, kan men ook een administratieve boete van 250 - 50.000 euro ontvangen. 

4. Uitbreiding van de te melden gegevens

Zowel rechtstreekse als onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden moeten geregistreerd worden in het UBO-register. Een onrechtstreekse UBO is een natuurlijk persoon, een fiducie, trust, andere (I)VZW, andere stichting of juridische constructie vergelijkbaar met een ficudie of trust die via één of meerdere tussenliggende juridische entiteiten zeggenschap heeft over de VZW. Voortaan moet worden meegedeeld hoe deze onrechtstreeks uiteindelijke begunstigde de VZW controleert.


 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.