Statuten VZW aanpassen - voor 1 januari 2024

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Nieuwe regels - nieuwe statuten

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Hierdoor zijn er nieuwe regels voor VZW’s. 
Sinds 1 mei 2019 moeten nieuwe VZW’s de nieuwe regels toepassen. 
Bestaande VZW’s (die bestonden voor 1 mei 2019) moeten sinds 1 januari 2020 de dwingende nieuwe regels uit het WVV toepassen. 
Daarnaast moeten deze bestaande VZW’s hun statuten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving voor 1 januari 2024.  
Uit onze recente steekproef blijkt dat slechts 19% van de VZW’s de statuten heeft aangepast

VZW’s die de statuten nog niet hebben aangepast aan de nieuwe regels raden we aan dit zo snel mogelijk te doen. Want sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende regels van het nieuwe Wetboek van kracht, ook al zijn ze in strijd met de statuten, die dus uiterlijk op 1 januari 2024 moeten aangepast zijn

Wat moet er aangepast worden in de statuten?

We geven enkele voorbeelden van zaken die naar aanleiding van de nieuwe regels aangepast moeten worden in de statuten van de VZW:

  • De naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de VZW is gevestigd (vroeger was het hele adres verplicht én het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de VZW);
  • Het minimum aantal leden (2 in plaats van 3);
  • De ‘rechtbank van koophandel moet’ vervangen worden door de ‘ondernemingsrechtbank’;
  • De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn beetje uitgebreid en aangepast;
  • De oproepingstermijn voor de algemene vergadering is minstens 15 i.p.v. 8 dagen;
  • Onthoudingen zijn geen negatieve stemmen meer, maar worden uit de stemming gehouden;
  • ‘Raad van bestuur’ moet vervangen worden door ‘bestuursorgaan’;
  • Enkel de bestuurders van de VZW kunnen algemene handtekeningsbevoegdheid krijgen;
  • Verwijzingen naar de oude artikels uit de VZW-wet moeten worden aangepast;
  • Het ‘huishoudelijk reglement heet nu ‘intern reglement’ en een verwijzing naar de laatste versie moet in de statuten staan;

Hoe de statuten aanpassen en bekendmaken?

De statuten van een VZW kunnen gewijzigd worden tijdens een “buitengewone algemene vergadering”.  
Hier zijn aantal voorwaarden aan verbonden. 

Wanneer de statutenwijziging is aangenomen, moet dit bekendgemaakt worden en neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank (De griffie zorgt voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad).
Vandaag moeten hiervoor twee aanvraagformulieren worden ingevuld. Deze moeten in twee- of drievoud samen met een uittreksel van de notulen, de gecoördineerde statuten en de nodige handtekeningen per post naar de griffie van de ondernemingsrechtbank gestuurd worden. 

Meer weten?

In ons interactief stappenplan vind je de meest opvallende vereisten voor de nieuwe statuten.
We werkten ook modelstatuten uit. 
Alles weten over de nieuwe regels voor VZW’s? In ons boek leggen we alle veranderingen op een praktische manier uit.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.