Ontslag bestuurder VZW - Kan je dat zelf laten publiceren?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Vrijwillig ontslag bestuurder

Een bestuurder van een VZW kan vrijwillig ontslag nemen door dit te laten weten aan het bestuursorgaan. Men kan een bestuurder niet verplichten om bestuurder te blijven.
 
Toch moet dit recht enigszins genuanceerd worden:
 

  • zo kan men wel in de statuten bepalen op welke manier het ontslag moet worden gegeven. Dit kan schriftelijk, mondeling, aangetekend, enz.;
  • men kan een (beperkte) opzeggingstermijn voorzien;
  • indien de bestuurder door zijn ontslag de werking van de VZW in gevaar brengt, bv. doordat het aantal bestuurders zakt tot onder het statutaire of wettelijke minimum, dan moet de bestuurder in functie blijven totdat men hem/haar heeft kunnen vervangen binnen  een redelijke termijn.

Bekendmaking

Bepaalde beslissingen in de VZW moeten neergelegd worden in het verenigingsdossier. Het verenigingsdossier bevindt zich op de griffie van de ondernemingsrechtbank.  Iedereen kan hiervan kennis nemen.
 
Zo moet ook het ontslag van een bestuurder van een VZW binnen de dertig dagen neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Dit wordt vervolgens gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Meer weten over het publiceren in het Belgisch Staatsblad? Ons interactief stappenplan geeft meer info.

Zelf laten publiceren?

Sinds het nieuwe wetboek (2019) kan een bestuurder ook zelf het nodige doen om zijn/haar ontslag te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Minister Van Quickenborne bevestigde onlangs in een parlementaire vraag dat een ontslagnemende bestuurder van een VZW, IVZW of stichting het recht heeft om, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, zelf zijn ontslag bekend te maken en dus te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Op die manier kan de ontslagnemend bestuurder ervoor zorgen dat zijn/haar ontslag tegenstelbaar wordt gemaakt aan derden als het bestuursorgaan hiertoe niet de nodige stappen onderneemt. 
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.