Kwijting verlenen aan de bestuurders van een VZW - Wat is dat?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Wanneer men kwijting verleent aan de bestuurders van de VZW keurt men het door het bestuursorgaan gevoerde beleid goed.

Dit gebeurt door en tijdens de jaarlijkse algemene vergadering wanneer ook de jaarrekening van de VZW moet worden goedgekeurd.

Het gevolg van het krijgen van kwijting is dat bestuurders vervolgens niet meer door de VZW zelf aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bestuurdersfouten (tenzij fraude, bedrog,...). 
Let op: externen kunnen bestuurders wel nog voor de rechtbank dagen wegens bestuurdersaansprakelijkheid (bv. leveranciers).

Meer info over aansprakelijkheid vind je in ons stappenplan.

Na goedkeuring van de jaarrekening kan er door de algemene vergadering kwijting verleend worden aan de bestuurders, eventueel ook aan de commissaris (= verplicht voor grote VZW's om een commissaris aan te stellen, kleine VZW's kunnen hier zelf voor kiezen).  

De controle van de jaarrekening en de boekhouding in het algemeen is één van de basisbevoegdheden van de algemene vergadering.

Meer info over de boekhoudkundige verplichtingen van een VZW vind je in dit stappenplan
 
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.