Jaarrekening onlangs goedgekeurd? Denk eraan deze ook bekend te maken!

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

De jaarrekening

Het bestuursorgaan van een VZW moet ieder jaar een jaarrekening opmaken.

Welk model van jaarrekening gebruikt moet worden, hangt af van de soort VZW. Meer informatie vind je in ons handig stappenplan.

Goedkeuring

Deze jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Dus: Wanneer het boekjaar van de VZW gelijk loopt met het kalenderjaar moet de jaarrekening van de VZW voor 1 juli voorgelegd worden aan de algemene vergadering. 

Het is vervolgens een exclusieve bevoegdheid van de gewone algemene vergadering om de jaarrekening en de begroting al dan niet goed te keuren. De goedkeuring gebeurt in principe (tenzij de statuten anders bepalen) bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bekendmaking/neerlegging


De jaarrekening moet vervolgens binnen de 30 dagen na goedkeuring bekend gemaakt worden.
Waar de jaarrekening moet bekend gemaakt worden na goedkeuring ervan, hangt ook af van de soort VZW. Opnieuw vind je meer informatie in ons overzichtelijk stappenplan

Zeer kleine VZW’s moeten de goedgekeurde jaarrekening neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. 

Jammer genoeg kan dit vandaag nog niet digitaal en dient men deze per post op te sturen naar griffie. Deze neerlegging is gratis.

Tip: Via deze website kan je je gemeente ingeven en zo nagaan welke ondernemingsrechtbank bevoegd is.

Alle andere VZW’s moeten de goedgekeurde jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Dit moet wel digitaal en is betalend.

Sancties

Wanneer de jaarrekening van de VZW niet wordt neergelegd, kunnen er sancties opgelegd worden. 

Zo kan er overgegaan worden tot een gerechtelijke ontbinding van de VZW. Ook is het niet-neerleggen van de jaarrekening een bestuurdersfout. Hiervoor kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Let op: De aangifte van de rechtspersonenbelasting met toevoeging van de jaarrekening is geen neerlegging volgens de boekhoudregels.

Meer weten?

Meer weten over de boekhoudkundige verplichtingen van de VZW? Raadpleeg dan onze nuttige info.  

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.