In aantocht - Administratieve schrapping van VZW’s

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's


Er zijn vandaag 3 mogelijke manieren om een VZW te ontbinden: 

  • vrijwillig, door een besluit van de algemene vergadering, 
  • van rechtswege omdat een bepaald in de wet of statuten omschreven feit of gebeurtenis zich voordoe
  • door een gerechtelijke beslissing.

Na de ontbinding van de VZW volgt de vereffening.

Op zoek naar meer info over de ontbindingen en vereffening van de VZW? Hier vind je een uitgebreide toelichting



Uit een antwoord op een vraag aan de minister blijkt dat er ook gewerkt wordt aan een nieuwe grond om een VZW te beëindigen: de administratieve schrapping. Vandaag is zo’n administratieve schrapping nog niet mogelijk, maar er wordt wel werk van gemaakt.

Met deze administratieve schrapping wil men een einde maken aan de vele VZW’s die op papier blijven bestaan maar in realiteit al jaren niet meer actief zijn en niet meer in regel zijn. 
In de toekomst zullen VZW’s administratief geschrapt kunnen worden in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) wanneer zij niet in orde zijn met de verplichtingen van het UBO-register.

Het zal niet zo zijn dat de VZW’s direct administratief geschrapt worden van zodra ze in gebreke zijn. Er zullen termijnen worden vastgelegd om de VZW’s de tijd te geven om zich alsnog in regel te stellen.

Men is momenteel bezig met het uitwerken van de procedure en voorwaarden voor deze administratieve schrapping en verwacht dit tegen het voorjaar van 2023 rond te hebben. 
We houden jullie op de hoogte!

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.