Huurcontract registreren bij de overheid als VZW - Hoe doe je dat?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Wanneer de VZW een onroerend goed in haar eigendom wil verhuren, zal de huurovereenkomst verplicht geregistreerd moeten worden.
 
Indien het gaat om een onroerend goed dat niet uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van personen, maar ook voor beroepsdoeleinden (handelszaak, terrein, parkeergarage,…), zal de VZW, eigenaar en verhuurder van het goed, het huurcontract moeten laten registreren.

Deze registratie is niet gratis als de VZW een onroerend goed verhuurt dat niet uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van personen. De registratierechten die in dat geval betaald moeten worden, bedragen 0,2% van het totaalbedrag van de huurprijs én de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract.

De uitkomst van dit bedrag mag niet minder zijn dan het vast recht van 50 euro. Indien dit wel het geval zou zijn, zal het vast recht van 50 euro gezien worden als het minimum te betalen registratierecht.

De termijn waarbinnen de huurovereenkomst geregistreerd zal moeten worden, verschilt per categorie. Indien het gaat over een huurovereenkomst die uitsluitend wordt gesloten voor de huisvesting van personen zal de overeenkomst binnen de twee maanden vanaf de ondertekening moeten worden geregistreerd. Wanneer het over een huurovereenkomst gaat die niet uitsluitend wordt gesloten voor de huisvesting van personen is dit binnen de vier maanden.
 

Let op ! Indien de VZW de huurovereenkomst niet laat registreren, is deze niet tegenwerpelijk aan derden en kan dit ook andere negatieve gevolgen met zich meebrengen omtrent de opzeg van de huurovereenkomst. Daarnaast riskeert de VZW ook een boete bij niet-registratie.

Welke gegevens nodig?

Er zijn een aantal gegevens die de huurovereenkomst zeker moet bevatten opdat deze geregistreerd kan worden. De huurovereenkomst kan ook geregistreerd worden door een partij die niet betrokken is bij de overeenkomst.

  • De voornamen, naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de verhuurder(s) (eigenaar(s))
  • De voornamen, naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de huurder(s)
  • Voor een rechtspersoon: het ondernemingsnummer*, de maatschappelijke benaming en het adres van de maatschappelijke zetel
  • Het adres en de beschrijving van het gehuurde goed (dat wil zeggen een beschrijving van alle ruimtes en delen van het gebouw die het voorwerp uitmaken van het huurcontract), bij voorkeur met vermelding van de kadastrale gegevens
  • De datum (dag/maand/jaar) waarop de huur ingaat en de duur van het contract (bij voorkeur met begin- en einddatum)
  • De huurprijs (huur en lasten)
  • De datum (dag/maand/jaar) van ondertekening van het contract
  • De handtekening van de verhuurder(s) en de huurder(s)

*wanneer er nog geen ondernemingsnummer werd toegewezen, de maatschappelijke zetel met bewijs van nog niet-toekenning van het ondernemingsnummer in de akte of in een aanvullende verklaring onderaan de akte.

Hoe registreren?

Registratie van de huurovereenkomst gebeurt eenvoudig via het online platform “My Rent” of per post. De registratie van de huurovereenkomst is een vrij omslachtige manier waarbij u best de website van de Federale Overheidsdienst Financiën raadpleegt. De stappen die de VZW moet doorlopen voor de online registratie worden er volledig uiteengezet.

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.