Het woonadres van bestuurders - Staat dat in het Belgisch Staatsblad of de KBO?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Het Belgisch Staatsblad bevat vandaag woonadressen van (dagelijks) bestuurders van VZW’s. De (dagelijks) bestuurders zijn echter niet verplicht om hun private woonadres op te geven.

Woonadres in het Belgisch Staatsblad

De bijlagen van het Belgisch Staatsblad bevatten verplicht de adressen van de (dagelijks) bestuurders van VZW’s. Dit om belanghebbenden in staat te stellen om leden van het bestuursorgaan of van het dagelijks bestuur ter verantwoording te roepen. Zij kunnen immers in bepaalde gevallen persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor hun handelingen. 

(Dagelijks) bestuurders zijn echter sinds de invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 niet meer verplicht om hun private woonadres op te geven/ te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Een bestuurder of dagelijks bestuurder kan als woonplaats kiezen voor de zetel van de rechtspersoon in plaats van het woonadres/privéadres.

Heeft een (dagelijks) bestuurder in het verleden een woonadres laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, dan zal dat vandaag nog steeds terug te vinden zijn. Indien men dit zelf niet wijzigt, blijft de te raadplegen informatie onveranderd. Het Belgisch Staatsblad zal deze informatie ook niet afschermen.

En wat met de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)?

In tegenstelling tot het Belgisch Staatsblad zal de KBO woonadressen van bestuurders wel afschermen voor het grote publiek. De administraties, autoriteiten en diensten die handelen in het kader van hun wettelijke opdracht hebben wel toegang tot het woonadres door middel van een link naar het Rijksregister, voor zover dat deze diensten ook over een toegang tot de gegevens in het Rijksregister beschikken.
 
 
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.