Het UBO-register en de uiteindelijke begunstigden in een VZW

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.

Wie zijn de uiteindelijke begunstigden van een VZW?

Hoe moet je de uiteindelijke begunstigden van een VZW registreren? Hier vind je meer info terug.

Veranderen de uiteindelijke begunstigden van de VZW nadien? Dan is het aan de VZW om dit zelf aan te passen in het UBO-register.

Veranderen de uiteindelijke begunstigden van de VZW nadien niet? Dan moet de VZW wel jaarlijks de gegevens bevestigen. Werd het UBO-register bijvoorbeeld op 15 juni 2020 ingevuld, dan moet je voor 15 juni 2021 de jaarlijkse bevestiging doen.

Bewijsstukken aanleveren


Sinds  11 oktober 2020 zijn alle informatieplichten en dus ook VZW’s verplicht om naast het registreren van de uiteindelijke begunstigden en de jaarlijkse bevestiging ook via het online platform elk document toe te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Dit noemt men de ‘bewijsstukken’.

Wat zijn de bewijsstukken van de VZW?

VZW’s die al bestonden voor 11 oktober 2020 hebben de tijd tot 31 augustus 2021 om deze bewijsstukken op te laden. 

Men werkt momenteel voor deze bewijsstukken nog aan een automatische koppeling met het Belgisch Staatsblad. Wanneer deze koppeling actief is, zal men in het UBO-register moeten bevestigen dat alle informatie die rechtstreeks uit publicaties in het Belgisch Staatsblad werd gehaald correct is. Voor gegevens die ontbreken zal men wel de nodige documenten moeten uploaden. 

FAQ UBO


De FOD Financiën ontwikkelde een FAQ over het UBO-register. Deze kan je terugvinden op de website van de FOD Financiën.
https://financien.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/ubo/20210421_FAQ_UBO_NL.pdf

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.