Flexi-jobs - Uitbreiding naar nieuwe sectoren

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Een feitelijke vereniging kan niet als werkgever optreden. Een VZW kan dat wel en kan bijgevolg ook onder bepaalde omstandigheden flexi-jobs aanbieden. 

Huidige sectoren

Vandaag kunnen zaken die tot de horeca, detailhandel of  kleinhandel behoren al flexi-jobbers inschakelen. Meer specifiek gaat het over volgende paritaire comités :

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren
 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 302 horeca 
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)

Nieuwe sectoren

Vanaf 1 januari 2023 zullen ook in de evenementen- en cultuursector, in de zorg en de sport flexi-jobs kunnen aangeboden worden.
Meer specifiek gaat het over volgende paritaire comités:

 • PC 223 voor de sport.
 • PSC 303.03 voor bioscoopzalen.
 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van … tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot ver[1]betering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten of van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 
 • De evenementensector kan bij koninklijk besluit aan deze lijst toegevoegd worden wanneer er een paritair comité zou opgericht worden.

Meer weten? Hier vind je meer info over de huidige voorwaarden om te werken met flexi-jobs.
Nog vragen? Neem dan contact op met je sociaal secretariaat.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.