Flexi-jobs - Uitbreiding naar nieuwe sectoren

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Een feitelijke vereniging kan niet als werkgever optreden. Een VZW kan dat wel en kan bijgevolg ook onder bepaalde omstandigheden flexi-jobs aanbieden. 

Huidige sectoren

Vandaag kunnen zaken die tot de horeca, detailhandel of  kleinhandel behoren al flexi-jobbers inschakelen. Meer specifiek gaat het over volgende paritaire comités :

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren
 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 302 horeca 
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)

Nieuwe sectoren

Vanaf 1 januari 2023 zullen ook in de landbouw, evenementen- en cultuursector, in de zorg en de sport flexi-jobs kunnen aangeboden worden.
Meer specifiek gaat het over volgende paritaire comités:

 • PC 144 voor de landbouw
 • PC 145.04 voor de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen
 • PC 223 voor de sport
 • PC 304 voor de podiumkunsten en PC 303.03 voor de bioscoopzalen (Met uitsluiting van de artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies op basis van de wet en het kadaster van de kunstwerkeconomie alsook de werknemerscodes zoal 046 en 047 voor artistieke functies)
 • PC 304 voor vermakelijkheidsbedrijf en toekomst specifiek PC voor de evenementensector
 • PC 330 voor de zorgsector (Beperkt tot ondersteunende functies, d.w.z. de zorgberoepen (cf. WUG-wet) zelf worden uitgesloten. Voor de zorgsector geldt een minimumvergoeding van 14 euro per uur (te indexeren), wat overeenkomst met het minimumbarema van de sector.)

Meer weten? Hier vind je meer info over de huidige voorwaarden om te werken met flexi-jobs.
Nog vragen? Neem dan contact op met je sociaal secretariaat.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.