Een LEI-code aanvragen voor VZW’S

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Eén van de gevolgen van de financiële crisis in 2009 is de invoering van de LEI-code voor rechtspersonen (NV, BV, VZW,..)  die handelingen verrichten op financiële markten (aandelen, obligaties, futures, forex, enzovoort).

De financiële crisis maakte de wereld ervan bewust dat er nood was aan transparantie en regulering op de financiële markten met als doel de systeemrisico’s beter te beheersen. Hieronder wordt er een overzicht gegeven van wat deze code precies inhoudt en hoe het aangevraagd moet worden.

Wat is de LEI?


De Legal Entity Identifier (LEI) code is een wereldwijd erkende code van twintig tekens om rechtspersonen te identificeren.

Waarom de LEI?

Deze code zorgt ervoor dat financiële toezichthouders (FSMA)  over meer persoonlijke en nauwkeurige informatie beschikken. Op deze manier kunnen de financiële toezichthouders wereldwijd financiële transacties nauw op de voet volgen. dit zorgt voor het beter kunnen opsporen van eventuele onrechtmatige en frauduleuze transacties. De Europese Verordening 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 vormt de grondslag van deze verplichting.

Wanneer en voor wie?

De LEI-code is verplicht per 3 januari 2018 voor alle rechtspersonen (dus ook VZW’s) voor transacties van zowel op als buiten de beurs.

Voor welke transacties?

  • Transacties in instrumenten die op de Europese markt verhandeld worden zoals staatsbon, obligaties, aandelen, schatkistpapier, warrants, beursgenoteerde fondsen, trackers...
  • IPO’s (Initial Public Offering)
  • Transacties in opties die op een markt verhandeld worden

Voor welke transacties niet?

Transacties in beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons, pensioensspaarrekeningen en employee benefits.

Hoe uw LEI aanvragen?

U kunt uw LEI aanvragen bij een LOU (Local Operating Unit). In België zijn er vier erkende uitgevende agentschappen:

  • GS1 Belgium & Luxemburg (www.mylei.be)
  • Xerius (www.xerius.be/lei)
  • Acerta (www.acerta.be/nl/lei) 
  • Lei Manager (https://www.lei-manager.com/)

Op deze websites staat stapsgewijs wat u moet doen. Het tarief is afhankelijk van het door u gewenste resultaat.

Auteur: Belma Ozdimir

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.