Een depositorekening - Ook mogelijk voor VZW’s

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

VZW’s die werken met overheidsgeld kunnen, net zoals lokale overheidsdiensten, via een depositorekening geld op een rekening bij de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën plaatsen. Tot voor kort betaalde men 0% rente op de gestorte gelden. Vandaag (oktober 2022) bedraagt de rentevoet 1,2%.

Depositorekening

Lokale overheidsdiensten (gemeentes, provincies, intercommunales, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, kerkfabrieken, …) kunnen een depositorekening openen bij de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën.
Tot voor kort betaalde men 0% rente op de gestorte gelden en was een depositorekening een snelle en kosteloze oplossing voor lokale overheidsdiensten. 
Maar door de recente stijging van de rentevoeten, is dit niet meer kosteloos en bedraagt de rentevoet voor de gestorte gelden nu 1,2%.

Ook voor bepaalde VZW’s

Ook VZW’s die werken met overheidsgeld hebben de mogelijkheid om geld te storten op dergelijke depositorekening. In tijden van lage rentevoeten, kan dat dus een interessante manier zijn om kosten uit te sparen.

Uit een antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat de minister daar de instructie voor heeft gegeven (of zal geven).

e-DEPO

Met het ondernemingsnummer kan men inloggen op de online applicatie e-DEPO en er geld storten op een depositorekenging van de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. 

Is dit vandaag nog interessant?

Vandaag is dit niet erg interessant. Wanneer we terug zouden keren naar een periode van lage of negatieve rente kan een depositorekening interessant zijn om de kosten van zicht- en spaarrekeningen bij banken te vermijden.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.