De vijf meest gemaakte fouten in een VZW

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

1. Het niet publiceren van een benoeming of ontslag van een bestuurder van de VZW in het Belgisch Staatsblad


Wanneer de (dagelijks) bestuurders van een VZW benoemd worden, ontslag nemen of ontslagen worden, dan moeten die beslissingen bekend gemaakt worden door neerlegging van de beslissing en bijhorende publicaties in het Belgisch Staatsblad.

Vaak zie je dat de officieel bekend gemaakte bestuurders en dagelijks bestuurders niet overeenkomen met de effectieve praktijk. In vele VZW’s vergeet men een publicatie te doen in het Belgisch Staatsblad telkens wanneer de samenstelling van het bestuursorgaan of andere organen verandert. Dit moet gebeuren via Formulier I en II.

 

2. Het niet neerleggen van de jaarrekening van de zeer kleine VZW op de griffie van de Ondernemingsrechtbank

VZW’s dienen binnen de 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering deze neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Maar voor zeer kleine VZW’s geldt er een uitzondering. Zij moeten de jaarrekening niet bij de Nationale Bank van België maar op de griffie van de Ondernemingsrechtbank neerleggen.

Dit is belangrijk. Want wanneer dit niet gebeurt uiterlijk 7 maanden na de afsluiting van het boekjaar, kan de VZW gerechtelijk ontbonden worden.
Meer weten over de boekhoudkundige verplichtingen van de VZW? We geven hier een overzicht. 

 

3. De uiteindelijke begunstigden van de VZW niet registeren in het UBO-register 


VZW’s zijn verplicht informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW in te winnen en bij te houden. Deze informatie moet vervolgens elektronisch worden overgemaakt in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner / register uiteindelijke begunstigden). Dit kadert in de bestrijding van witwaspraktijken en terrorisme: men wil zicht krijgen op de mensen achter bepaalde constructies.
Wie zijn die uiteindelijke begunstigden en wat moet de VZW allemaal doen om dit in orde te brengen? We helpen je met een handig stappenplan.

 

4. Geen aangifte van de patrimoniumtaks


De patrimoniumtaks is een taks berekend op de bezittingen van een VZW.  Op een paar uitzonderingen na moet elke VZW met bezittingen ter waarde van meer dan 25.000 euro jaarlijks 0,17% taks betalen op die bezittingen.

Elke VZW, ook die uiteindelijk geen patrimoniumtaks moeten betalen, moet hier elk jaar voor 31 maart zelf spontaan aangifte van doen. 

Via een handig stappenplan geven we meer info.
We loodsen je ook door de aangifte met extra uitleg bij het aangifteformulier.

 

5. Niet stilstaan bij een eventuele btw-plicht


Wanneer een VZW btw-plichtig is, moet er minstens driemaandelijks een btw-aangifte gebeuren en jaarlijks een klantenlisting worden opgemaakt.
Wat is btw, wanneer is de VZW btw-plichtig en wanneer niet? Je ontdekt het hier.

En wat moet je allemaal doen wanner de VZW btw-plichtig is? Via ons stappenplan loodsen we je door de verplichtingen.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.