De vestigingseenheid van een VZW: wat, waar, hoe, waarom,…?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Wat is een vestigingseenheid?

Een vestigingseenheid is “de plaats die je geografisch kan identificeren door een adres waar minstens één activiteit van de VZW wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend”.

De vestigingseenheid kan dus verschillen van de maatschappelijke zetel van de VZW en als dat het geval is, dien je deze vestigingseenheid (en de economische activiteiten die er worden uitgeoefend) door te geven aan de overheid via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Voorbeeld:
VZW 'Cafetaria Hinterland' heeft zijn maatschappelijke zetel op het persoonlijke adres van de secretaris waardoor hij al de correspondentie van de VZW correct ontvangt. De cafetaria bevindt zich echter op een ander adres, waar niemand woont. De VZW voert zijn activiteiten uit op een ander adres dan de maatschappelijke zetel, dus de VZW heeft een bijkomende vestigingseenheid.

Waar en door wie wordt de vestigingseenheid bekend gemaakt?

Voor VZW’s die personeel tewerkstellen wordt dit automatisch ingeschreven door de RSZ.
Voor VZW’s die geen personeel tewerkstellen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het bekend maken van de vestigingseenheid van de VZW in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Waarom moeten VZW's de vestigingseenheid doorgeven aan de KBO?

  • Aan de hand van de vestigingseenheden bepaalt de overheid of er al dan niet een (extra) vestigingsbelasting verschuldigd is. 
  • Verschillende overheden gebruiken de informatie uit de KBO ook om bepaalde premies toe te kennen, bv bij inzake COVID-19 getroffen sectoren.
  • Een onvolledige of ontbrekende inschrijving in de KBO wordt in principe bestraft met geldboetes. Deze worden echter zelden opgelegd. Meestal zal eerst een termijn gegeven worden om zich in orde te stellen.

Hoe maken bestuurders een vestigingseenheid bekend?

Om een vestigingseenheid te controleren, te schrappen of toe te voegen, volg je als bestuurder deze stappen:

  • Je surft naar My Enterprise. Je logt in met je identiteitskaart en kaartlezer of via Itsme. 
  • Je kiest voor de onderneming (dus de VZW) waarvoor je de vestigingseenheid wil doorgeven. 
  • Je kan de huidige KBO-gegevens controleren via “de gegevens van uw geregistreerde entiteit”.
  • Onderaan klik je op “toevoegen van een vestigingseenheid”. 
  • Je voert het adres van de vestigingseenheid in en alle andere nodige gegevens. 
  • Je bepaalt of op dit adres een hoofd-, neven- of hulpactiviteit van de VZW wordt uitgeoefend. Je geeft aan welke activiteit precies wordt uitgevoerd via de NACE-codes (de huidige NACE-codes van je VZW vind je via de link “de gegevens van uw geregistreerde entiteit”).
  • Tot slot klik je op ‘toevoegen’.


Lees hier meer over de administratieve verplichtingen van je VZW.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.