De statuten van de VZW niet aangepast op 1.1.2024? Wat zijn de sancties?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Statuten aanpassen

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is sinds 1 mei 2019 van kracht. Elke bestaande VZW moet haar statuten aanpassen en laten publiceren in het Belgisch Staatblad.

VZW’s krijgen hiervoor de tijd tot 1 januari 2024. Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV wel reeds van toepassing voor alle VZW’s.

Meer weten over de statuten van een VZW? Raadpleeg dan ons praktisch stappenplan.
Ontdek ook onze modelstatuten.

Sancties 

VZW’s die op 1 januari 2024 de statuten niet hebben aangepast, kunnen hiervan gevolgen ondervinden.

  • Zo zullen VZW’s die de statuten niet tijdig zullen hebben aangepast tot 1 januari 2029 geen onbeperkte economische activiteiten mogen verrichten.
  • De leden van het bestuursorgaan kunnen persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade geleden door de vereniging of door derden ten gevolge van het niet tijdig aanpassen van de statuten.
  1. Leden van het bestuursorgaan van de VZW lopen echter geen aansprakelijkheidsrisico wanneer ze de algemene vergadering hebben bijeengeroepen met als agenda 'de aanpassing van de statuten aan het WVV', ook al vindt daar geen goedkeuring plaats.
  2. Ook leden van het bestuursorgaan die het 'niet in overeenstemming zijn van de statuten' hebben gemeld aan collega-bestuurders, ontsnappen aan de aansprakelijkheid.
  3. Indien een rechter het niet in overeenstemming brengen van de statuten met het WVV als een gerechtelijke ontbindingsgrond zou kwalificeren, zouden de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er dient wel opgemerkt te worden dat in dat geval de rechtbank uiteraard nog steeds dient na te gaan of het bewezen is dat er een causaal verband bestaat tussen de schade – veroorzaakt door niet-aangepaste statuten en de daaruit voortvloeiende gerechtelijke ontbinding – en het gedrag van de bestuurders.
  • Ten slotte wijzen we erop dat een VZW die de statuten niet tijdig heeft aangepast ook problemen kan krijgen bij de bank en de verzekeringsmaatschappij.
Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.