De jaarrekening van een VZW - Op tijd voorleggen aan de algemene vergadering

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Naast het voeren van een boekhouding en het opmaken van een begroting is het bestuursorgaan van een VZW ook verplicht elk jaar een jaarrekening op te maken.

Welk model van jaarrekening gebruikt moet worden, hangt af van de soort VZW. Meer informatie vind je in ons handig stappenplan.

Deze jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Dus: Wanneer het boekjaar van de VZW gelijk loopt met het kalenderjaar moet de jaarrekening van de VZW voor 1 juli voorgelegd worden aan de algemene vergadering. 

Het is vervolgens een exclusieve bevoegdheid van de gewone algemene vergadering om de jaarrekening en de begroting al dan niet goed te keuren. De goedkeuring gebeurt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Waar de jaarrekening moet neergelegd worden na goedkeuring ervan, hangt ook af van de soort VZW. Opnieuw vind je meer informatie in ons overzichtelijk stappenplan


Indien de jaarrekening en de begroting niet worden goedgekeurd, dan moet het bestuursorgaan een nieuw ontwerp opstellen en opnieuw voorleggen aan de algemene vergadering.

Wanneer er een commissaris werd aangesteld, moet deze eerst verslag uitbrengen vooraleer het ontwerp van jaarrekening en begroting te bespreken.
Wanneer de jaarrekening van de VZW niet wordt neergelegd, kunnen er sancties opgelegd worden. Zo kan er overgegaan worden tot een gerechtelijke ontbinding van de VZW. Ook is het niet-neerleggen van de jaarrekening een bestuurdersfout. Hiervoor kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Meer weten over de boekhoudkundige verplichtingen van de VZW? Raadpleeg dan onze nuttige info.  
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.