De algemene vergadering van een VZW - termijnen voor bijeenroeping

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Termijnen

De oproeping moet nu ten minste 15 dagen (vroeger waren dat 8 dagen) voor de algemene vergadering gebeuren. Dit is wettelijk zo bepaald. Het is dus verboden een kortere tijd in de statuten te voorzien. Een langere termijn in de statuten opnemen, is wel toegelaten.

Hoe wordt die termijn berekend?

De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis die hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Voorbeeld

Het bestuursorgaan verstuurt een uitnodiging voor de algemene vergadering op donderdag 3 november. Je begint te tellen op de dag na de verzending van de uitnodiging, in dit geval vrijdag 4 november. Vervolgens tel je 15 dagen. De laatste dag van die 15 dagen, in dit geval vrijdag 18 november, is de eerst mogelijke dag dat je de algemene vergadering kan houden. 

Meer weten over de algemene vergadering van de VZW? Hier vind je meer info.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.