De aanduiding van de voorzitter van een VZW - Moet je dat bekendmaken?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) voert één verplichte functie voor VZW’s: nl. de voorzitter.
Deze voorzitter moet (samen met de bestuurders die erom verzoeken) de notulen van het bestuursorgaan ondertekenen.

In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is het daarnaast niet verplicht om de functies van bv. ondervoorzitter, secretaris, penningmeester,… te verdelen.  Het staat de VZW natuurlijk wel vrij om zulke functies te voorzien en op die manier een bepaalde taakverdeling onderling af te spreken. Wij raden dit vaak aan.

Indien men hiervoor kiest, heeft men twee mogelijkheden: 

  • ofwel neemt men een clausule op in de statuten met de taken die moeten worden ingevuld. Dit is niet verplicht;
  • ofwel neemt men geen clausule hierover op in de statuten en laat men de invulling en organisatie van de taken over aan het bestuursorgaan.

De taakverdeling heeft geen enkele waarde naar de buitenwereld toe, ook al werd de taakverdeling openbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat buitenstaanders er geen rekening mee moeten houden.

Zowel de functie van voorzitter als andere onderlinge taakverdelingen moeten dus niet worden bekendgemaakt en dus niet worden neergelegd in het verenigingsdossier. Dit is bevestigd door de minister van justitie in een antwoord op een parlementaire vraag.

Voorbeeld
In VZW Basketbalclub De Korf neemt de huidige voorzitter na 20 jaar ontslag. Er wordt een nieuwe voorzitter aangeduid onder de huidige bestuurders. Vanaf de aanduiding is de voorzitter verplicht om het verslag van het bestuursorgaan te ondertekenen. Deze ondertekening geldt intern. Het feit dat er een nieuwe voorzitter is, moet op zich niet bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, noch neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.


Regelmatig weigeren de griffies van de ondernemingsrechtbank aktes waarin de voorzitter wordt aangeduid. Uit het antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat zij dit mogen weigeren omdat de functie van voorzitter niet moet worden bekendgemaakt.
Het weigeren van aktes omdat de voorzitter wordt aangeduid, lijkt ons echter te ver gaan. Ons inziens zou het, voor alle transparantie, altijd perfect mogelijk moeten blijven om deze functie ook bekend te maken.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.