Coöptatie van bestuurders

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Wanneer de plaats van een bestuurder van een VZW openvalt vóór het einde van zijn mandaat (bijvoorbeeld door overlijden), hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren (tenzij  de statuten van de VZW dit uitsluiten). 

Het bestuursorgaan van de VZW neemt deze beslissing en de eerstvolgende algemene vergadering beslist dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen.

Welke akten moeten openbaar gemaakt worden?

1. Het bestuursorgaan van de VZW neemt de beslissing om een bestuurder te coöpteren

Wanneer het bestuursorgaan beslist heeft een bestuurder te coöpteren, moeten de notulen van het bestuursorgaan met beslissing van de coöptatie openbaar gemaakt worden. 
Dit dient binnen de 30 dagen te gebeuren door neerlegging van de standaardformulieren (formulier I en II) bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. 

2. De eerstvolgende algemene vergadering  bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder 

Wanneer de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigt, moet dit besluit ook openbaar gemaakt worden (omdat het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder in principe verstrijkt op de datum van de eerstvolgende algemene vergadering).
Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de gecoöpteerde bestuurder moet binnen de 30 dagen neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank (standaardformulieren I en II).

3. De eerstvolgende algemene vergadering  bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder niet

Wanneer de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder niet zou bevestigen, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Ook dit moet openbaar worden gemaakt.

Dit besluit van de algemene vergadering moet eveneens binnen de 30 dagen neergelegd worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank (standaardformulieren I en II).

Meer weten over de coöptatie van bestuurders in een VZW? Lees dan hier onze nuttige info.

Of meer info over de wijzigingen in een bestuursorgaan. Klik hier.

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.