Boekhouding van de VZW - Overstap van een kasboekhouding naar dubbele boekhouding

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Dubbel boekhouden of kasboekhouding

De algemene regel is dat het zogenaamde “dubbel boekhouden” in principe van toepassing is op alle VZW’s. Op deze algemene regel bestaat een uitzondering: de zeer kleine VZW’s mogen een zogenaamde “kasboekhouding” voeren. 

Wanneer spreek je van een zeer kleine VZW en mag er dus een kasboekhouding gevoerd worden? Je ontdekt het in ons stappenplan

De zeer kleine VZW’s die een kasboekhouding mogen voeren, moeten daarbij wel opgelegde modellen gebruiken. Wij ontwikkelden een modeldocument/handig excel-bestand dat een zeer kleine VZW kan gebruiken om de kasboekhouding bij te houden, de jaarrekening automatisch op te maken en de begroting in te geven.

Vrijwillige overstap naar dubbele boekhouding

Zeer kleine VZW’s die een kasboekhouding voeren, kunnen er vrijwillig voor kiezen de overstap te maken naar het dubbel boekhouden
Wanneer men ervoor kiest over te schakelen naar een dubbele boekhouding moet men een aantal regels volgen.
Wanneer de VZW later beslist om opnieuw over te schakelen naar een vereenvoudigde kasboekhouding moet deze beslissing worden verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening. Hierbij moet men ook aangeven wat de belangrijkste gevolgen zijn voor de VZW.

Verplichte overstap naar dubbele boekhouding

Wanneer een VZW niet meer aan alle criteria van de zeer kleine VZW voldoet (en dus een zogenaamde micro-, kleine of grote VZW wordt), wordt de VZW automatisch verplicht om over te schakelen naar een dubbele boekhouding.

En hoe zit dat bij een feitelijke vereniging?

In principe is er geen opgelegd model van boekhouding voor een feitelijke vereniging. Toch hoort bij een goed beheer van een vereniging ook een goed beheer van de financiën. Wij raden dan ook aan om een simpele kasboekhouding te voeren.  Een feitelijke vereniging kan hiervoor ons modeldocument gebruiken.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.