Ambtshalve schrapping of doorhaling van de VZW - Hoe, wat, wanneer?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

Eind 2023 werd er een nieuwe wet goedgekeurd waardoor de FOD Financiën onder andere VZW’s ambtshalve kan schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier wil men slapende VZW’s identificeren en de VZW’s die hun verplichtingen niet op tijd nakomen, aanzetten om dat toch nog te doen.

Wanneer worden VZW’s ambtshalve geschrapt?

In volgende situaties kunnen VZW’s ambtshalve geschrapt worden uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO):

  • Het niet verstrekken van informatie aan het UBO-register (registreren uiteindelijke begunstigden) en publicatie in het Belgisch Staatsblad gedurende de afgelopen 7 jaar
  • Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen de 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete
  • Het niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken van het UBO-register

Meer weten over de verplichtingen van het UBO-register? Raadpleeg dan ons handig stappenplan.

Vennootschappen kunnen ook ambtshalve geschrapt worden uit de KBO wanneer zij drie opeenvolgende boekjaren de jaarrekening niet hebben neergelegd.
Let op: dit geldt niet voor VZW’s.

Deze ambtshalve schrapping wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de KBO.

Wat is het gevolg?

VZW’s die ambtshalve geschrapt worden uit de KBO blijven in principe wel bestaan. Een ambtshalve schrapping is dus niet hetzelfde als een ontbinding en vereffening van een VZW.

Bij een ontbinding en vereffening van een VZW kan men enkel terug opstarten als men opnieuw een VZW opricht.

Bij een ambtshalve schrapping uit de KBO blijft de VZW bestaan en kan men de schrapping laten rechtzetten wanneer men opnieuw in orde is met de verplichtingen. Wanneer de FOD Financiën de KBO heeft laten weten dat de VZW terug in orde is met de verplichtingen, zal de KBO de schrapping ongedaan maken. Dit zou automatisch gebeuren.

Ook dit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Let op: bij een ambtshalve schrapping kan de VZW wel problemen krijgen bij contacten met derden. Zo kunnen banken bijvoorbeeld diensten weigeren of de relatie zelfs volledig onderbreken.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.