Aangifte buitenlandse onroerende goederen - nieuwe regels

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

In februari 2021 werd een nieuwe regeling ingevoerd in i.v.m. de aangifte van buitenlandse onroerende goederen (bijvoorbeeld gronden, gebouwen, materialen,…). Dit nadat België veroordeeld werd door het Europese Hof van Justitie voor de manier waarop inkomsten uit onroerende goederen die in het buitenland gelegen zijn, belast werden. 

Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) zal ook voor buitenlandse onroerende goederen gewerkt worden met een kaderstraal inkomen (KI). 

Dit heeft tot gevolg dat een aantal belastingplichtigen voortaan zelf spontaan aangifte zullen moeten doen van buitenlandse onroerende goederen zodat het KI en de belastbare basis berekend kan worden. 

Welke VZW’s moeten buitenlandse onroerende goederen aangeven?


Die nieuwe regeling is niet alleen van toepassing op inwoners van ons land die onderworpen zijn aan de personenbelasting, ook bepaalde rechtspersonen (o.a. VZW’s) vallen onder de nieuwe regelgeving. 
Wanneer de VZW een zakelijk recht (eigendomsrecht, recht van erfpacht, opstalrecht, recht van vruchtgebruik) op buitenlandse onroerende goederen (bijvoorbeeld gronden, gebouwen, materialen,…) heeft én de VZW bovendien onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting (RPB), zal de nieuwe regeling van toepassing zijn en moet de VZW spontaan aangifte doen van buitenlandse onroerende goederen.

Op welk moment moeten die VZW’s buitenlandse onroerende goederen aangeven?

  • Wanneer de VZW na 1 januari 2021 een onroerend goed aankocht in het buitenland, dan heb je vier maanden de tijd om spontaan aangifte doen bij de FOD Financiën. 
  • Wanneer de VZW op 31 december 2020 al ‘eigenaar’ was, krijgt men nog langer de tijd om aangifte te doen. De buitenlandse onroerende goederen kunnen in dat geval aangegeven worden tot en met 31 december 2021

Wat als de VZW de buitenlandse onroerende goederen eerder al aangegeven heeft?

Wanneer de VZW de aangifte van buitenlandse onroerende goederen eerder al aangegeven heeft, ontvangt de VZW een aangifteformulier van de FOD Financiën. Je krijgt tot 31 december 2021 de tijd om het formulier in te vullen en in te dienen. 

Op welke manier moeten die VZW’s buitenlandse onroerende goederen aangeven?

De VZW kan de aangifte op drie manier indienen:

  • Online aangifte via MyMinFin.
  • Het aangifteformulier  mailen naar foreigncad@minfin.fed.be.
  • Het aangifteformulier per post versturen naar volgend adres : Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II laan 33, bus 459 – 1030 Brussel’.

Moet de VZW nog andere zaken aangeven?

Naast deze aangifte van buitenlandse onroerende goederen moeten nu ook aan aantal andere gebeurtenissen spontaan worden aangegeven:

  • de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen;
  • de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen;
  • de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen;
  • de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.

!!  Let op !!   Deze aangifte dient te gebeuren binnen de 30 dagen.

Ook wanneer een VZW, die onderworpen was aan de vennootschapsbelasting, overschakelt naar de rechtspersonenbelasting zal die VZW dit moeten aangeven. Ook hier geldt een termijn van 30 dagen. 

Wat als de VZW de verplichte aangifte niet doet?

Wanneer de VZW de aangifteverplichtingen niet (tijdig) nakomt, kan er een administratieve geldboete van minstens 250 euro en maximaal 3.000 euro opgelegd worden. 

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.