1 januari 2029 - Waarom is die datum belangrijk voor VZW’s?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie VZW's

1 januari 2029

Een belangrijk kenmerk van een VZW is dat er geen winst mag uitgekeerd worden (uitzondering: als dat kadert in belangeloos doel). Dat men geen winst mag uitkeren wil echter niet zeggen dat men geen commerciële activiteiten mag uitoefenen. Het nieuwe wetboek zorgt ervoor dat VZW’s zelfs onbeperkt commerciële activiteiten mogen uitoefenen om het belangeloos doel van de VZW na te streven. Deze activiteiten dienen opgenomen te worden in de statuten. 
VZW’s die hun statuten niet hebben aangepast aan het nieuwe wetboek en dus niet in hun statuten hebben opgenomen dat commerciële activiteiten in hoofdorde mogelijk worden, kunnen tot 1 januari 2029 geen economische activiteiten in hoofdorde verrichten.
In de meeste statuten, die nog niet werden aangepast aan het nieuwe wetboek, staat de clausule dat commerciële activiteiten slechts kunnen in “ondergeschikte orde” of ze “bijkomstig moeten zijn”.
 
Voorbeeld:
VZW “Cafetaria Hinterland” heeft al sinds de oprichting in 1999 een bepaling in de statuten staan waarbij “commerciële activiteiten slechts bijkomstig mogelijk zijn”. Zolang deze passage in de statuten niet vervangen wordt door een bepaling dat economische activiteiten in hoofdorde mogelijk zijn, blijft het voor deze VZW verboden om commerciële activiteiten in hoofdorde te verrichten. Op 1 januari 2029 vervalt dit verbod.

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.