Vrijwilligers in de zorgsector - Hogere vergoeding in 2022

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Vrijwilligers die actief zijn in de zorgsector (en dus ook in de vaccinatiecentra) kunnen in 2022 rekenen op een verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding van maximum 3.684 (2479 niet-geïndexeerd) euro per jaar.

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligers zijn "vrijwillig" actief in verenigingen en organisaties. Dit wil zeggen dat vrijwilligerswerk in principe onbezoldigd is. Toch is het mogelijk om vrijwilligers te vergoeden voor de onkosten die ze maken tijdens hun vrijwilligerswerk. 

Bij de reële vrijwilligersvergoeding moeten de vrijwilligers hun kosten bewijzen. Indien ze dit kunnen, zal het werkelijk betaalde bedrag vergoed worden en moet men hierop geen belastingen betalen.

Bij een forfaitaire vrijwilligersvergoeding kiest men ervoor om een forfaitair bedrag uit te keren om de gemaakte kosten te vergoeden. Indien men voor deze regeling kiest, dienen de vrijwilligers niet te bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. Het bedrag is beperkt tot 36,84 euro per dag en 1473,37 euro per jaar (geïndexeerde bedragen voor 2022). Wanneer deze maxima niet overschreden worden, is de forfaitaire vrijwilligersvergoeding vrijgesteld van belastingen.

Meer info over de vrijwilligersvergoeding vind je hier.

In een overzichtelijk stappenplan vatten we alle info nog eens samen. 

Verhoogd jaarplafond voor vrijwilligers in de zorgsector

Een tijd geleden werd in het kader van de coronacrisis beslist dat vrijwilligers die actief zijn in de vaccinatiecentra en crisisvrijwilligers in de zorg tot eind 2022 konden rekenen op een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding van 2.705,97 euro per jaar (in plaats van 1473,37 euro per jaar).

Dit jaarplafond wordt nu voor 2022 verder verhoogd naar 3.684 euro per jaar en is van toepassing op vrijwilligers in de zorgsector. Dus ook in de vaccinatiecentra, die de afgelopen weken opnieuw de deuren openden, kunnen de vrijwilligers rekenen op een verhoogd jaarplafond. De maximale dagvergoeding blijft 36,84 euro per dag. Vrijwilligers die deze maximale dagvergoeding ontvangen, kunnen in 2022 bijgevolg 100 dagen actief zijn.

 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.