Verenigingswerk - Geïndexeerd maximumbedrag en fiscale fiche

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Geïndexeerd maximumbedrag

Het verenigingswerk (Officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) is een systeem waarbij socioculturele – en sportverenigingen en openbare besturen op een makkelijke manier mensen vergoeden die bepaalde diensten leveren aan de vereniging of het lokale bestuur.

Dit systeem houdt eigenlijk het midden tussen enerzijds vrijwilligerswerk (waarbij een vereniging of lokaal bestuur een kostenvergoeding kan betalen aan de vrijwilliger) en anderzijds échte (reguliere) tewerkstelling.

Wanneer men zich houdt aan een aantal voorwaarden moeten er geen sociale bijdragen betaald worden en geniet de verenigingswerker van een gunstig fiscaal tarief van 10% in de personenbelasting.
Hiervoor moet men onder andere onder de maximumbedragen per jaar blijven.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) geldt er een maximumbedrag van 7170 euro per jaar.

In dit bedrag zitten ook de inkomsten die je kan hebben uit deeleconomie. Ook de eventuele kilometervergoeding en maaltijdcheques die men ontvangt, worden meegerekend.

Wil je meer weten over verenigingswerk en de andere voorwaarden? Ontdek dan meer info in onze kennisbank.

Fiscale fiche

Verenigingen die werken met verenigingswerkers moeten elk jaar voor de verenigingswerker een fiscale fiche opmaken en bezorgen aan de verenigingswerker en de administratie.

Volgende zaken moeten op de fiche vermeld worden:

  • de identiteit van de verkrijger;
  • de sector waarin de verkrijger van de beloningen prestaties heeft geleverd aan de hand van een omschrijving die opgenomen is in een lijst die door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld;
  • het aantal door de verkrijger van de beloningen gepresteerde uren, per kwartaal;
  •  het bruto bedrag van de beloningen voor het verenigingswerk die in het betrokken jaar zijn betaald of toegekend" ("desgevallend opgesplitst in het bruto bedrag van de beloningen voor prestaties geleverd in het jaar zelf en het bruto bedrag van de beloningen voor prestaties geleverd in vorige jaren");
  • het bedrag van de terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever;
  • de omschrijving van de geleverde prestaties;

Op de website van de FOD Financiën vind je een model van fiche (Inkomsten uit verenigingsactiviteiten - individuele fiche 281.27) terug.
 
De fiches moeten vóór 1 maart van het jaar na het inkomstenjaar langs elektronische weg (dit kan via Belcotax-on-web) worden ingediend bij de Administratie en langs elektronische weg of op papier worden bezorgd aan de verenigingswerker.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.