Verenigingswerk - ‘Boetes’ arbeidsongevallenverzekering

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw systeem voor ‘verengingswerk’ (officiële term: ‘beloningen voor verenigingsactiviteiten’) voor bepaalde activiteiten in de sport- en socio-culturele sector. 
Verschillende verenigingen die werken met ‘verenigingswerkers’ ontvingen recent een ‘boete’ omdat de arbeidsongevallenverzekering voor deze verenigingswerker nog niet in orde was.
 

Het nieuwe verenigingswerk en de arbeidsongevallenverzekering

Op 31 december 2021 kwam er een einde aan een tijdelijke regeling voor verenigingswerk voor bepaalde activiteiten in de sportsector en de socio-culturele sector.  Het nieuwe, definitieve verenigingswerk trad met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022, maar het was wachten tot het voorjaar vooraleer alle details hiervan werden goedgekeurd in de Kamer. Pas op dat moment konden verenigingen zich in orde brengen.

Zo wisten ze pas in het voorjaar dat ze een arbeidsongevallenverzekering moesten afsluiten voor hun verenigingswerkers (bijvoorbeeld dirigenten, trainers, scheidsrechters,…). Want in het nieuwe systeem van verenigingswerk is de arbeidsongevallenwet van toepassing. (De verenigingswerkers worden niet meegeteld in het stelsel ‘verzwaarde risico’s’.)

‘Boetes’

Hoewel er pas in het voorjaar meer duidelijkheid was over het nieuwe verengingswerk ontvingen verschillende verenigingen die werken met verenigingswerkers onlangs een ‘boete’ van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) omdat ze niet tijdig een arbeidsongevallenverzekering afsloten
Bovendien zijn deze ‘boetes’ disproportioneel hoog omdat ze berekend worden op een basisloon van 48.084,06 euro, terwijl verenigingswerkers vaak maar enkele uren per week presteren.

Oplossing in de maak

De minister liet weten dat er wordt gezocht naar een oplossing voor die verenigingen die een ‘boete’ ontvingen omdat ze in de eerste maanden van het jaar nog geen arbeidsongevallenverzekering hadden afgesloten, maar zich wel in orde stelden vlak nadat de nieuwe regeling werd goedgekeurd. Ook voor de hoogte van de boete wordt naar een oplossing gezocht. 

Verenigingen die werken met verenigingswerkers en nog geen arbeidsongevallenverzekering afsloten, kunnen dit best zo snel mogelijk in orde brengen.

Hoe op dit moment reageren in afwachting van een oplossing? 

Je zou er op dit moment voor kunnen kiezen om onmiddellijk 10% van het boete-bedrag te betalen met vermelding van het dossiernummer.

Daarna kan je een aanvraag tot vermindering argumenteren bij Fedris (biedt geen 100% garantie). Hierdoor kan de boete worden beperkt tot 10%. Bij deze aanvraag moet men de situatie uitleggen, bijkomend aantonen dat er voor andere statuten (vrijwilliger, …) steeds verzekeringen waren in de VZW en het betalingsbewijs toevoegen.
Dit kan via een e-mail naar controle@fedris.be met vermelding van het dossiernummer.

Meer weten over verenigingswerk? Hier vind je de 13 belangrijkste vragen en antwoorden.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.