Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars: aanpassingen op komst

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een regeling waardoor kunstenaars onder bepaalde voorwaarden via de kunstenaarskaart kleinschalige artistieke prestaties kunnen uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven, waarbij op de ontvangen vergoedingen geen enkele bijdrage is verschuldigd en waarbij de opdrachtgever geen enkele Dimona-aangifte moet doen. 

Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de KVR is dat het mag gaan over maximaal 100 euro per dag per opdrachtgever (geïndexeerd voor 2022: 134,63 euro) en maximaal 2000 euro per jaar (geïndexeerd voor 2022: 2692,64 euro). 

Begin mei besliste de ministerraad om af te stappen van deze jaargrens:

  • In de plaats daarvan wordt het aantal dagen begrensd waarop prestaties kunnen worden geleverd  tot 30 dagen per kalenderjaar.
  • Ook wordt het maximaal bedrag per dag verlaagd naar 70 euro (nog te indexeren).
  • Er zal een terugbetaling van de werkelijke verplaatsingskosten mogen gebeuren wanneer die niet hoger zijn dan 20 EUR per dag.
  • Ook de zogenaamde 'kunstenaarskaart' zal verdwijnen en wordt vervangen door een registratie op het digitaal platform "Working in the Arts".

Normaal gezien zullen de aanpassingen in werking treden op 1 januari 2024 en zullen ze van toepassing zijn op de vergoedingen voor prestaties die vanaf dan worden geleverd.
We houden je op de hoogte!

Meer weten over de KVR? Klik hier.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.