‘Kleine vergoedingsregeling kunstenaars’ wordt ‘amateurkunstenvergoeding’

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Vandaag - kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)

Vandaag is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een regeling waardoor kunstenaars onder bepaalde voorwaarden via de kunstenaarskaart kleinschalige artistieke prestaties kunnen uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven, waarbij op de ontvangen vergoedingen geen enkele bijdrage is verschuldigd en waarbij de opdrachtgever geen enkele Dimona-aangifte moet doen. 

Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de KVR is dat het mag gaan over maximaal 100euro per dag per opdrachtgever (147,67 euro geïndexeerd voor inkomsten 2023) en maximaal 2000 euro per jaar (2953,37 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2023). 
Ook mag men niet meer dan 30 dagen per jaar hier gebruik van maken en mag men niet meer dan 7 dagen na elkaar actief zijn bij dezelfde opdrachtgever.

Zolang de kunstenaar deze grenzen niet overschrijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ en moeten er geen fiscale fiches worden opgemaakt. Wel moet je in het bezit zijn van een kunstenaarskaart die kan aangevraagd worden via artist@work.

Vanaf 1 januari 2024 - Amateurkunstenvergoeding

Vanaf 1 januari wordt dit hervormd naar een ‘amateurkunstenvergoeding’:  een onkostenvergoeding waarop je geen belastingen of sociale bijdragen verschuldigd bent.

De maximale jaargrens wordt geschrapt. In plaats daarvan zal men maximum 30 dagen per kalenderjaar prestaties kunnen leveren tegen een vrijgestelde forfaitaire onkostenvergoeding.

Het maximale bedrag per dag wordt niet geschrapt maar wel verlaagd naar 70 euro per dag (nog te indexeren bedrag). 

Naast die forfaitaire onkostenvergoeding mogen vanaf 1 januari ook de werkelijke verplaatsingskosten terugbetaald worden, zij het voor maximum 20 euro per dag (nog te indexeren bedrag). 

Deze amateurkunstenvergoeding zal enkel gebruikt kunnen worden voor artistieke prestaties. Artistiek-technische’ en ‘artistiek-ondersteunende’ activiteiten zijn voortaan uitgesloten van de regeling.

Zowel de opdrachtgever als de uitvoerder zullen geregistreerd moeten worden op een website van de RSZ (‘Working in the Arts’) en ook alle betalingen zullen via dat platform worden geregistreerd.

De opdrachtgever moet aangifte van de prestatie doen. Zowel de forfaitaire onkostenvergoedingen als de werkelijke verplaatsingskosten zullen ook via die beveiligde elektronische toepassing worden geregistreerd.

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.