Kilometervergoeding vrijwilligers - Wat als gezinsleden samenrijden?

Geschreven op door Steven Matheï
Categorie Vergoedingen in verenigingen

Een vereniging mag de vrijwilligers op wie ze beroep doet de kosten terugbetalen die ze voor de organisatie hebben gemaakt door het feit dat ze hun eigen voertuig voor vrijwilligerswerk hebben gebruikt. Het maximale bedrag van de kilometervergoeding dat aan de vrijwilligers mag worden terugbetaald, bedraagt vandaag 0,4246 euro per kilometer (bedrag wordt elk kwartaal aangepast). 

Deze kilometervergoeding kan men combineren met een forfaitaire vrijwilligersvergoeding. De kilometervergoeding betreft namelijk een terugbetaling van de reële verplaatsingskosten. Wanneer men deze kilometervergoeding combineert met een forfaitaire vrijwilligersvergoeding, mag dit gaan over maximum 2000 km per jaar per vrijwilliger.

Wat als gezinsleden samenrijden?

Wanneer twee personen uit hetzelfde gezin zich samen met dezelfde wagen verplaatsen naar het vrijwilligerswerk, kan slechts één persoon (in principe de eigenaar van het voertuig) aanspraak maken op een terugbetaling van de gemaakte kosten voor de gereden kilometers. De kilometervergoeding is namelijk altijd een vergoeding van de werkelijke kosten. De kosten moeten dus daadwerkelijk gemaakt zijn, wat niet voor alle inzittenden van de wagen het geval zal zijn.
Ook personen die niet samenwonen, maar zich wel samen met dezelfde wagen verplaatsen naar het vrijwilligerswerk, kunnen bijgevolg niet allebei aanspraak maken op de terugbetaling van de kilometervergoeding. Enkel de persoon die de kosten effectief gemaakt heeft, kan er beroep op doen.

Op zoek naar de meest actuele bedragen van de kilometer- en andere vergoedingen? We vatten het samen op 1 pagina.

Meer weten over vrijwilligersvergoedingen? Ontdek ons overzichtelijk stappenplan.
 

Steven Matheï
VZW- en verenigingsexpert

Steven Matheï (°1977) is advocaat en één van dé verenigingsexperts in Vlaanderen. Hij en zijn team adviseren kleine en grote VZW’s & feitelijke verenigingen.